Contactcenter CBS (Heerlen)

Machtigingsformulier

Gegevens bedrijf:

Gegevens accountantskantoor:

Bovenstaand bedrijf machtigt hierbij zonder voorbehoud het hierboven opgegeven accountantskantoor (resp. boekhoudkantoor, administratiekantoor e.d.) voor het aanleveren van de gegevens van het bovengenoemde onderzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tevens verleent hierbij bovenstaand bedrijf het CBS toestemming zich ter verkrijging van opgaven en inlichtingen ten behoeve van het bovengenoemde onderzoek te wenden tot het hierboven opgegeven accountantskantoor.

We gebruiken de ingevulde gegevens om in contact met u te blijven.