Contactcenter CBS (Heerlen)

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Intrekken gegevensaanlevering

Indien gewenst, kunt u de gegevens die u heeft aangeleverd over de huidige of vorige verslagperiode per onderdeel intrekken. U kunt de gegevens over de vorige periode alleen intrekken als u een herlevering heeft gedaan over deze vorige periode.

Voor welke gemeente wilt u de gegevens intrekken?

Voor overzicht gemeentecodes zie link rechtsboven op de pagina

Gegevens intrekken over de huidige verslagperiode (H12022 01-01-2022 t/m 30-06-2022)

Gegevens intrekken over de vorige verslagperiode (H22021 01-07-2021 t/m 31-12-2021)

Gegevens intrekken over de vorige verslagperiode (H12021 01-01-2021 t/m 30-06-2021)

Gegevens intrekken over de vorige verslagperiode (JJ2021 01-01-2021 t/m 31-12-2021)

Gegevens invuller

We gebruiken de ingevulde gegevens om in contact met u te blijven.