Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf of instelling

Gegevens uit het bedrijfsleven zeggen iets over het reilen en zeilen van de Nederlandse economie. Het CBS publiceert regelmatig cijfers over het Nederlandse bedrijfsleven via rapportages, nieuwsberichten en onze website. Deze informatie wordt gebruikt door de overheid, internationale organisaties en wetenschappelijke instellingen, maar ook door branche- en koepelorganisaties en individuele ondernemers. Om die cijfers te kunnen publiceren, hebben wij dus gegevens over bedrijven nodig. We verzamelen gegevens van tal van bedrijven uit uw branche en uit andere branches, en ook van personen en instellingen. We raadplegen hierbij zoveel mogelijk bestaande bestanden, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Daardoor kunnen we vragenlijsten voor bedrijven, personen en instellingen zo kort mogelijk houden. Alle verzamelde gegevens verwerkt het CBS tot statistieken over bedrijven, groepen mensen en hun omgeving.

Het CBS is zich bewust van het feit dat de enquêtering door bedrijven als belastend wordt ervaren. We zijn daarom voortdurend bezig om de lastendruk van bedrijven verder te verminderen. Het CBS is bijvoorbeeld onlangs gestopt met het uitvragen van de maandstatistiek Detailhandel bij bedrijven met één werkzame persoon. Vanaf 2015 hoeft een deel van de berichtgevers voor de enquête Internationale Handel in Goederen nog maar een keer per jaar gegevens aan te leveren in plaats van maandelijks.

Lees meer over lastendrukvermindering.