Waar kan ik informatie over deelname aan een CBS-onderzoek krijgen?

U kunt hierover informatie krijgen bij het Contact Center. Telefoonnummer 045-5706400 (op werkdagen van 9.00 -17.00 uur).