Hoe wordt mijn bedrijf of instelling geselecteerd?

Dat gebeurt op basis van een steekproef. We houden daarbij rekening met het belang van een bedrijf voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Zo hanteren we een aantal criteria, waaronder het aantal werkzame personen, de omzet en het balanstotaal. Bijvoorbeeld: de grootste bedrijven (meer dan 100 werkzame personen) in een bepaalde branche zullen altijd een vragenlijst ontvangen. Bij het middelgroot (10-100 werkzame personen) en het kleinbedrijf (minder dan 10 werkzame personen) kunnen we vaak volstaan met een steekproef die representatief is voor het geheel. De steekproef wordt zo samengesteld dat kleine bedrijven een kleinere kans hebben om getrokken te worden dan middelgrote bedrijven. In sommige branches kan het echter voorkomen dat toch (bijna) alle kleine bedrijven een vragenlijst ontvangen omdat er anders geen betrouwbaar beeld van die branche ontstaat.