Hoe komt het CBS aan mijn adres?

Het CBS gebruikt de informatie uit de basisregistratie nieuw Handelsregister. Daarin staan alle bedrijven en organisaties in Nederland. Het CBS rangschikt de geregistreerde bedrijven en instellingen naar activiteiten om zo gericht statistisch onderzoek te doen. Vervolgens worden steekproefsgewijs bedrijven en instellingen benaderd.