En als ik niet aan die wettelijke verplichting voldoe?

Als u de gegevens niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt, dan kan het CBS u een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opleggen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u hier nalezen.