Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:leefbaarheid
35 resultaten voor keyword:leefbaarheid

Pagina 1 van 2

Eerste voortgangsrapportage aandachtswijken

Sociaal Bestek, december 2010

Artikelen
Artikelen
Cijfers

De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Dit essay gaat over het buurtcohesie, leefbaarheid en veilighed van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 51 andere gemeenten, in de periode augustus tot en met oktober 2021. Dit is...

Publicaties

Leefbaarheid kleine kernen provincie Utrecht

Indicatorenset voor leefbaarheid

Cijfers

Veiligheidsmonitor 2013

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013.

Publicaties

Integrale veiligheidsmonitor 2010

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft verschillende aspecten van leefbaarheid, veiligheid en ervaringen met criminaliteit.

Publicaties

SDG 11.2 Leefomgeving

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 11 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving. In SDG 11.2 gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de...

Overig

Leefbaarheid Haagse wijken onderzocht

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

Artikelen
Publicaties

Outcomemonitor Wijkenaanpak: De Tweede Voortgangsrapportage

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de 40 aandachtswijken ten opzichte van de 18 gemeenten waarvan zij deel uitmaken. Opdrachtgever: Ministerie van BZK

Artikelen

Nederlanders ervaren eigen woonbuurt als minder verloederd

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt. Deze afname vond zowel in de stad als op...

Artikelen

Betere regionale data door krachtenbundeling

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2015

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2015. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van...

Publicaties

Integrale Veiligheidsmonitor 2008

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft verschillende aspecten van leefbaarheid, veiligheid en ervaringen met criminaliteit

Publicaties

Een zeven voor veiligheid in woonbuurt

Nederlanders geven gemiddeld een ruime voldoende aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving.

Artikelen

De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Dit essay gaat over het buurtcohesie, leefbaarheid en veilighed van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 51 andere gemeenten, in de periode augustus tot en met oktober 2021. Dit is...

Cijfers

Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Saba, 2017/2018

Oordeel over politie, overheid en criminaliteit naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Saba, 2017/2018

Cijfers

Datagedreven werken met brede coalitie in Friesland

Doel van de overeenkomst is dat gemeenten, provincie, hogeschool, universiteit en het Fries Sociaal Planbureau slim en efficiënt gebruik gaan maken van elkaars data en expertise

Artikelen

Leefbaarheid in de buurt: een gedeelde verantwoordelijkheid

Lokale overheden doen steeds vaker een beroep op bewoners om mee te helpen met taken die zij traditioneel uitvoeren, zoals het onderhoud van de buurt of de buurtveiligheid. Hiervoor bestaat draagvlak...

Artikelen

Meeste sociale overlast door hangjongeren

Een op de tien Nederlanders heeft veel last van rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast in hun buurt. Hangjongeren zorgen voor de meeste overlast, vooral in de...

Artikelen

Factsheets Nederland en de provincies, 2016

In de factsheets worden alle 12 provincies op een 9-tal thema’s vergeleken met Nederland.

Artikelen

Limburgers en Zuid-Hollanders ervaren meeste verkeersoverlast in hun buurt

In 2019 gaf een meerderheid van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de Veiligheidsmonitor aan dat er weleens te hard wordt gereden in hun buurt. Hardrijden zorgt ook het vaakst voor het ervaren...

Artikelen