Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:leefbaarheid
35 resultaten voor keyword:leefbaarheid

Pagina 1 van 2

SDG 11.2 Leefomgeving

In Sustainable Development Goal (SDG) 11.2 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de lokale leefomgeving veilig,...

Dashboards

Wonen

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Wonen

Dashboards

Verdeling: Veiligheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema veiligheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Wonen

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema wonen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Veiligheid

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Veiligheid

Dashboards

De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Dit essay gaat over het buurtcohesie, leefbaarheid en veilighed van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 51 andere gemeenten, in de periode augustus tot en met oktober 2021. Dit is...

Publicaties

Veiligheidsmonitor 2021

Landelijke enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder over de onderwerpen leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, traditionele criminaliteit, online criminaliteit, burgers...

Publicaties

Limburgers en Zuid-Hollanders ervaren meeste verkeersoverlast in hun buurt

In 2019 gaf een meerderheid van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de Veiligheidsmonitor aan dat er weleens te hard wordt gereden in hun buurt. Hardrijden zorgt ook het vaakst voor het ervaren...

Artikelen

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio (2012-2019)

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's

Cijfers

Veiligheidsmonitor 2019

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken 2012-2019

Leefbaarheid woonbuurt, overlast Persoonskenmerken

Cijfers

Leefbaarheid Haagse wijken onderzocht

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

Artikelen

Datagedreven werken met brede coalitie in Friesland

Doel van de overeenkomst is dat gemeenten, provincie, hogeschool, universiteit en het Fries Sociaal Planbureau slim en efficiënt gebruik gaan maken van elkaars data en expertise

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2017

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Betere regionale data door krachtenbundeling

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2016

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Factsheets Nederland en de provincies, 2016

In de factsheets worden alle 12 provincies op een 9-tal thema’s vergeleken met Nederland.

Artikelen

Stedelingen geven leefbaarheid buurt lager cijfer

Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt...

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2015

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2015. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van...

Publicaties
Publicaties

Meeste sociale overlast door hangjongeren

Een op de tien Nederlanders heeft veel last van rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast in hun buurt. Hangjongeren zorgen voor de meeste overlast, vooral in de...

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2013

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013.

Publicaties

Leefbaarheid in de buurt: een gedeelde verantwoordelijkheid

Lokale overheden doen steeds vaker een beroep op bewoners om mee te helpen met taken die zij traditioneel uitvoeren, zoals het onderhoud van de buurt of de buurtveiligheid. Hiervoor bestaat draagvlak...

Artikelen

Outcomemonitor Wijkenaanpak: De Tweede Voortgangsrapportage

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de 40 aandachtswijken ten opzichte van de 18 gemeenten waarvan zij deel uitmaken. Opdrachtgever: Ministerie van BZK

Artikelen

Nederlanders ervaren eigen woonbuurt als minder verloederd

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt. Deze afname vond zowel in de stad als op...

Artikelen