Veiligheidsmonitor 2016

Omslag Veiligheidsmonitor 2016

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. Door verkeerde sortering zijn op een aantal plekken de uitkomsten van de gemeenten Schiedam, ’s-Gravenhage en ’s-Hertogenbosch verwisseld. Op pagina 23, 29 en 52 heeft dit voor de betreffende gemeenten geleid tot tekstuele aanpassingen, op pagina 25 en 31 tot aanpassingen in de kleurweergave in de kaarten, en op pagina 84 tot aanpassingen in de tabel.

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2016.
Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.