Factsheets Nederland en de provincies, 2016

In de factsheets worden alle 12 provincies op een 9-tal thema’s vergeleken met Nederland.
Het gaat hier over thema’s zoals arbeidsmarkt, economie, internationale handel, verkeer en vervoer,ruimtelijke ordening, leefbaarheid, cultuur en vrije tijd, maar ook natuur en milieu.