Leefbaarheid Haagse wijken onderzocht

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
De gemeente Den Haag heeft in samenwerking met het CBS een actief Urban Data Center (UDC). In de afgelopen 2 jaar zijn daar onderzoeken uitgevoerd naar onder meer werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs. Het recente onderzoek ‘Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017’ gaat over welke aspecten het meest samenhangen met leefbaarheid in de wijk.

Data samenvoegen

De Haagse wethouder Rachid Guernaoui (financiën, integratie en stadsdelen) benadrukt het belang van het onderzoek naar leefbaarheid in Den Haag. ‘Wij willen beleid maken op basis van objectieve data en niet op basis van onderbuikgevoel. Het CBS is dé statistische specialist van Nederland, bekend om zijn gedegen onderzoeksaanpak en de grote hoeveelheid beschikbare data. Samen met de data van de gemeente Den Haag levert dat een schat aan inzichten op waarmee we onze stad nóg mooier, socialer en leefbaarder kunnen maken.’ De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de waardering voor de leefbaarheid het hoogst is in de Vogelwijk, Benoordenhout en de Archipelbuurt. Dat zijn wijken met vooral koopwoningen en er wonen relatief veel mensen met een inkomen dat hoger is dan gemiddeld. Transvaal en Moerwijk krijgen de laagste rapportcijfers. Daar zijn verhoudingsgewijs veel huurwoningen en hebben relatief veel inwoners een laag inkomen.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/7329f1523df24b16b2fb037d77116a2b]

Draagvlak

Lieke Stroucken is namens het CBS onderzoekscoördinator van het UDC in Den Haag. ‘Een van de eerste vragen van de gemeente Den Haag was of wij een onderzoek konden doen naar de leefbaarheid in de Haagse wijken’, vertelt ze. ‘De Dienst Publiekszaken wilde weten welke prioriteiten ze moet stellen per wijk om de leefbaarheid te bevorderen op basis van feiten en vanuit het perspectief van de bewoners.’ Deze dienst vindt het erg belangrijk dat het onderzoek draagvlak heeft binnen de hele gemeente. Stroucken: ‘We hebben daarom vanaf het begin ons best gedaan om alle afdelingen van de gemeente Den Haag bij dit onderzoek te betrekken. Het aanpakken van de sociale en fysieke leefbaarheid in de Haagse wijken is immers een zaak waar alle gemeentelijke diensten mee te maken hebben.’

Zeepkistsessies

In juli 2018 was er een startbijeenkomst in het stadhuis van Den Haag waar de plannen werden gepresenteerd. ‘Daarna zijn de onderzoekers aan de slag gegaan. Een aantal beleidsmedewerkers fungeerden als klankbord. Ook hebben we regelmatig zeepkistsessies in het UDC gehouden om geïnteresseerden een kijkje in de keuken te geven en te laten zien wat er allemaal komt kijken bij onderzoek met grote hoeveelheden data. Ook hebben we hen op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. Dat werd erg gewaardeerd’, aldus Stroucken.

‘Wij willen beleid maken op basis van objectieve data en niet op basis van het onderbuikgevoel’

Dashboard

De Dienst Publiekszaken hecht er waarde aan dat de resultaten van het onderzoek voor iedereen beschikbaar zijn. ‘De gemeente wil naar aanleiding van de uitkomsten van ons onderzoek in gesprek gaan met de wijkbewoners’, zegt Stroucken. ‘Omdat het belangrijk is dat de data en resultaten voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk zijn, hebben we deze keer geen rapport uitgebracht maar een dashboard. Dat laat laagdrempelig zien welke aspecten per wijk het meest samenhangen met hoe prettig mensen wonen en hoe de onderzochte wijken ervoor staan op het gebied van bijvoorbeeld sociale cohesie, veiligheid en burenoverlast. Inhoudelijk is het dashboard voor de gemeente een prima tool om het gesprek met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de wijk te voeren over de vraag wat er moet gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren.’

Wijkplannen

Wat gaat de gemeente Den Haag nu doen met de resultaten van dit onderzoek? Wethouder Guernaoui: ‘Wij gaan wijkplannen maken op basis van de feiten en vanuit het perspectief van de bewoners en ondernemers. Die wijkplannen zijn voor ons als gemeente Den Haag hét participatie-instrument om samen met bewoners, ondernemers en instellingen te bepalen aan welke maatschappelijke doelen wij de komende 4 jaar in de wijken gaan samenwerken. Daarbij staan het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, gezonde leefomgeving en sociale cohesie centraal. Het is mijn ambitie om op deze manier voor alle wijken van Den Haag plannen te maken. Maar we beginnen op basis van dit onderzoek nu met een proef in 7 wijken: Transvaal, Duindorp, Bomen- en Bloemenbuurt, Laak, Loosduinen, Moerwijk en Centrum.’

Wat is het CBS Urban Data Center/Den Haag?
Sinds 2017 werken de gemeente Den Haag en het CBS samen in het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het doel is nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft.