Datagedreven werken met brede coalitie in Friesland

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Op dinsdag 12 februari jl. tekenden het CBS en 7 organisaties uit de provincie Friesland een intentieovereenkomst bij de start van DataFryslân. Doel van de overeenkomst is dat alle betrokken partijen - gemeenten, provincie, hogeschool, universiteit en het Fries Sociaal Planbureau - slim en efficiënt gebruik gaan maken van elkaars data en expertise.

Toegang en koppeling data

Ingrid van de Vegte is directeur van het Fries Sociaal Planbureau. Tevens is zij één van de initiatiefnemers van DataFryslân. ‘Daarin werken diverse partijen in Friesland samen om data relevante vragen op het gebied van leefbaarheid, toerisme, economie en sociaal welzijn te beantwoorden. Ook willen wij een ‘hub’ realiseren, waarin toegang en koppeling tot data geregeld wordt. Er komt eveneens een ‘lab’ waarin medewerkers en studenten kunnen experimenteren met data. Binnen het Podium gaan we ervaringen met elkaar delen.’

DataFryslan

Kennis en expertise

Gerhard Dekker is hoofd Ontwikkeling Regionale Datacentra en Regionale Datadiensten bij het CBS. Hij is nauw betrokken bij de oprichting van de Urban Data Centers, provinciale Datacenters en regionale Datacenters. ‘Met de oprichting van DataFryslân maken de deelnemende Friese organisaties afspraken over het gebruik, de toegang, kwaliteit en veiligheid van de data en de resultaten. Om dit goed te regelen is het belangrijk in een zo’n vroeg mogelijk stadium het CBS er bij te betrekken. Wij hebben in de afgelopen 2,5 jaar veel kennis en ervaring opgedaan bij de Urban Data Centers. We willen daarom graag in de vormingsfase al samen optrekken, bijvoorbeeld om speerpunten te formuleren, inhoud te bepalen en rollen af te bakenen.’

Elkaar versterken

Volgens Van de Vegte willen de samenwerkende organisaties binnen DataFryslân elkaar vooral versterken. ‘De deelnemende organisaties realiseren zich dat datascience en datatoepassing zich razendsnel ontwikkelen en dat samenwerken en samen leren de provincie Friesland verder helpen. We proberen antwoord te krijgen op vragen als: ‘hoeveel toeristen zijn er in onze provincie en hoe ontwikkelt hun vraag zich?’ of ‘in welke wijken zien we een sterke groei van zorg en WMO?’ Vragen die door koppeling en analyse van data beantwoord kunnen worden en zo tot beter beleid en nieuwe dienstverlening kunnen leiden.’

Brede coalitie

Er zijn volgens Dekker meer provincies die hebben besloten samen te gaan werken met het CBS. ‘Denk bijvoorbeeld aan de provincies Limburg en Noord-Brabant. En onlangs heeft ook Zeeland te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een provinciaal Datacenter. Maar dit Friese samenwerkingsverband is wel heel uniek, omdat het zo’n brede coalitie betreft. Als CBS willen we de provincie Friesland daarom complimenteren met dit initiatief om samen op te trekken en elkaar te versterken. Wij werken hier graag aan mee.’

Meer weten over DataFryslân? Raadpleeg dan de website: www.datafryslan.nl