Veiligheidsmonitor 2017

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017.
Ebooks:
Dit is een terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek.