Veiligheidsmonitor 2017

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017.
Dit is een terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek.