Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vragenlijst