Meeste sociale overlast door hangjongeren

Een op de tien Nederlanders heeft veel last van rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast in hun buurt. Hangjongeren zorgen voor de meeste overlast, vooral in de grotere steden.

Een op de tien ervaart veel sociale overlast

In 2013 gaf 51 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan dat zij in hun buurt wel eens te maken hebben met rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast, net iets minder dan de 52 procent in 2012. Dat komt neer op een afname van ruim 153 duizend personen.  Het aandeel dat zegt hiervan veel overlast te ondervinden, is met 10 procent echter gelijk gebleven. 

Sociale overlast in buurt

Sociale overlast in buurt

In de grote steden vier keer zo veel overlast als op het platteland

Sociale overlast komt bijna twee keer vaker voor in stadsbuurten dan in buurten op het platteland, en in de stad hebben vier keer zo veel mensen er veel last van. Zo zegt bijna 70 procent van de inwoners van de vier grote steden wel eens te maken te hebben met een of meer vormen van sociaal onaangepast gedrag in hun buurt, en 18 procent heeft er veel last van. Op het platteland zegt 37 procent dat het wel eens voorkomt, en ervaart 4 procent er zelf ongemak van.

Sociale overlast in buurt naar stedelijkheid gemeente, 2013

Sociale overlast in buurt naar stedelijkheid gemeente, 2013

Hangjongeren grootste overlastprobleem in buurt

Rondhangende jongeren veroorzaken de meeste overlast in de woonbuurt: in 2013 had gemiddeld 6 procent van de Nederlanders hier veel last van. Dat is wel iets minder dan in 2012 (7 procent). In de vier grote steden heeft 12 procent veel last van hangjongeren, op het platteland 3 procent.

Niet alleen het probleem van hangjongeren is groter in de vier grote steden, maar ook andere vormen van sociale overlast spelen hier meer. Zo hebben ongeveer vijf keer zo veel inwoners van de vier grote steden veel overlast van dronken mensen op straat of van drugsgebruik of -handel  dan degenen in niet-stedelijke gemeenten. Verder hebben zij er bijna zes keer zo vaak hinder van dat mensen op straat worden lastiggevallen.

Veel overlast van hangjongeren in buurt, naar stedelijkheid gemeente

Veel overlast van hangjongeren in buurt, naar stedelijkheid gemeente

Rianne Kloosterman

Bronnen: