Veiligheidsmonitor 2019

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019.
Dit is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevat trends en ontwikkelingen, en uitsplitsingen naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten en naar persoonskenmerken.