Betere regionale data door krachtenbundeling

/ Auteur: Jaap van Sandijk
Chemisch bedrijf Huntsman, industriegebied Rotterdam. Technisch personeel loopt voorbij
© ANP
Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken. Dat is één van de speerpunten uit de strategische agenda van het statistiekbureau. Daarom ging het CBS de afgelopen twee jaar op tournee langs de provincies. De tour startte in december 2015 in Limburg en werd op 2 oktober jl. afgesloten tijdens een regiodag in Zuid-Holland. Daar bleek dat alle partijen - provincies, onderzoekbureaus en ministeries - de krachten willen bundelen om samen te komen tot betere regionale data.

Tijdens de regiodag stonden vijf thema’s centraal: energietransitie, leefbaarheidsonderzoek, economische samenhang tussen regio’s, innoverende ondernemers en ‘Voorbij de SBI’. Bij het laatste thema is het doel in te spelen op de groeiende behoeften van provincies om naast de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS ook gebruik te kunnen maken van andere typen bedrijfsindeling, bijvoorbeeld op het gebied van handel met het buitenland. Volgens Katja Thomissen-Sillen, relatiebeheerder van het CBS, is er een grote behoefte aan regionale data én aan inzicht daarin. ‘Het is belangrijk krachten te bundelen en zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data. Neem bijvoorbeeld de leefbaarheidsonderzoeken die de provincies uitvoeren. Het CBS heeft al een deel van de data die zij uitvragen.’

Samenwerking

De circa 70 deelnemers bogen zich in pitches en workshops over de vraag welke samenwerking nodig is om betere regionale informatie te verkrijgen. Thomissen-Sillen noemt één van de concrete resultaten. ‘Er is een groep opgericht die zich buigt over informatie rondom energietransitie. Ook is een bestaand platform, waarin deelnemers gezamenlijk tot regionale kengetallen willen komen, uitgebreid. Daarin zitten nu onderzoekbureaus, provincies, het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het CBS. Daarnaast is afgesproken dat het CBS de mogelijkheden verkent waarop het zijn kennis en expertise kan inzetten bij de leefbaarheidsonderzoeken van de provincies.’

Stap voorwaarts

Jan Schuur is chief intelligence officer regional information bij het ministerie van EZ. Wat was voor het ministerie de reden om als mede-organisator van deze regiodag op te treden? ‘Wij voeren weliswaar geen regionaal economisch beleid, maar we willen wel dat de regio’s naar behoren zijn gefaciliteerd’, zegt Schuur. ‘Daarom vinden wij het belangrijk dat het initiatief voor betere regionale data goed van de grond komt.’ EZ leverde ook inhoudelijke bijdragen. ‘Onder meer over de vraag hoe je innovatie meet. We gaan verder nadenken over een oplossing hiervoor.’ Net als Thomissen-Sillen vindt Schuur de uitbreiding van het door haar genoemde platform een belangrijk resultaat. ‘Maar ook het feit dat provincies elkaars belemmeringen delen en daarin een stap voorwaarts willen maken, vind ik een winstpunt.’

’Het is goed om te weten dat het CBS meer doet dan alleen cijfers verstrekken en ook met je optrekt in het proces op zoek naar de data’

Energietransitie

Marco van Steekelenburg, senior beleidsmedewerker Energietransitie bij de provincie Zuid-Holland, kijkt ook enthousiast terug op de regiodag. ‘Nuttig en inhoudelijk interessant.’ Hij verwacht dat de samenwerking op het gebied van regionale data tot positieve resultaten zal leiden. ‘Met betrekking tot energietransitie proberen wij als provincie al enige jaren goede data boven water te krijgen. Dat is niet altijd makkelijk. Dan is het goed om te weten dat het CBS meer doet dan alleen cijfers verstrekken en ook met je optrekt in het proces op zoek naar de data. De energie-workshop op de regiodag leverde ook een aantal concrete samenwerkingsverbanden op.’