Veiligheid

Misdaad en ervaren (on)veiligheid grijpen direct in op de kwaliteit van leven van burgers. Zowel feitelijk risico op slachtofferschap als het gevoel van (on)veiligheid doen ertoe.
  • In 2023 gaf 20 procent van de bevolking aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit. Dit is meer dan in 2021, meer dan in veel andere EU-landen, en de jarenlange trendmatige daling is gestopt.
  • Het aantal geregistreerde misdrijven per 100 duizend inwoners daalt nog wel trendmatig.
  • De operationele sterkte van de politie (per 100 000 inwoners) neemt af, tegelijkertijd neemt het vertrouwen in de politie toe.
  • De kwaliteit van de rechtsorde neemt af, maar is relatief goed vergeleken met de meeste EU-landen. 

Brede welvaart 'hier en nu'

Veiligheid

2,2%
van de bevolking van 15+ voelt zich vaak onveilig in 2023
Vaak onveilig voelen in de buurt
19,9%
van de bevolking van 15+ was slachtoffer in 2023
15e
van 19
in EU
in 2020
Slachtofferschap van traditionele criminaliteit
Brede welvaart 'hier en nu'
Categorie Indicator Waarde Trend Positie in EU Positie op EU-ranglijst
VeiligheidVaak onveilig voelen in de buurt2,2% van de bevolking van 15+ voelt zich vaak onveilig in 2023
VeiligheidSlachtofferschap van traditionele criminaliteit19,9% van de bevolking van 15+ was slachtoffer in 202315e van 19 in 2020onderste kwart van de ranglijst

Uitleg dashboard, kleuren en noten

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 2,2 procent van de bevolking zich vaak onveilig voelt in de buurt. Dat is een relatief kleine groep die door de jaren heen vrij constant blijft. Een op de vijf inwoners geeft in 2023 aan slachtoffer te zijn geworden van traditionele criminaliteit, waaronder geweld, inbraak, diefstal en vernieling. De voorheen dalende trend (berekend over alle beschikbare datapunten in de periode 2015-2022), is omgeslagen naar een stabiele.

SDG 16.1 Veiligheid en vrede richt zich op het bevorderen van een veilige samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot het rechtssysteem. Het percentage geregistreerde misdrijven daalt nog steeds trendmatig. In 2023 registreerde de politie er 45,3 per duizend inwoners, tegen 54,8 in 2016. Criminaliteit speelt zich ook in de digitale wereld af. In 2023 gaf 15,6 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van online criminaliteit. Dit is iets (1,3 procentpunt) minder dan in 2021. Verder is de trend van de operationele sterkte van de politie, berekend per 100 000 inwoners, dalend. Die ontwikkeling wordt gezien als ongunstig voor brede welvaart. Het vertrouwen in de politie wordt juist groter.

De score op de indicator rechtsorde (rule of law) loopt terug. Rule of law is een van de zes World Governance Indicators waarmee de Wereldbank deugdelijk bestuur meet. Hoewel de trend dalend is, functioneert de rechtsorde in Nederland in internationaal opzicht relatief goed, gelet op de score van 1,66 op een schaal van schaal van -2,5 (zwak) tot en met 2,5 (deugdelijk). Binnen Europa is alleen in Finland, Zweden, Denemarken, Luxemburg en Oostenrijk de uitkomst hoger. SDG 16.2 Instituties bevat meer indicatoren over deugdelijk bestuur.