Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:kwaliteit van leven
40 resultaten voor keyword:kwaliteit van leven

Pagina 1 van 2

Samenleving

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Samenleving

Dashboards

Wonen

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Wonen

Dashboards

Gezondheid

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Gezondheid

Dashboards

Subjectief welzijn

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Subjectief welzijn geeft aan hoe tevreden mensen zijn met hun leven. Het is een evaluatieve indicator die iets zegt over het totaalbeeld van de brede welvaart op...

Dashboards

Verdeling: Gezondheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema gezondheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema milieu naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Veiligheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema veiligheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Hier en nu: Samenvatting

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven. Het gaat om subjectief welzijn,...

Dashboards

Milieu

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Milieu

Dashboards

Veiligheid

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Veiligheid

Dashboards

Materiële welvaart

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Materiële welvaart

Dashboards

Verdeling: Subjectief welzijn

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema subjectief welzijn naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Verdeling: Wonen

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema wonen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Samenleving

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema samenleving naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema arbeid en vrije tijd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst

Cijfers

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

hoe vaak en op welke manier mensen contact hebben met familie, vrienden en buren

Publicaties

Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

Frequentie en waardering van sociale contacten in 2017.

Artikelen

Zelfvertrouwen meisjes met astma of eczeem lager

Kinderen met astma of eczeem kunnen daar op verschillende vlakken, zowel fysiek als psychosociaal last van hebben

Artikelen

Welvaart relatief hoog, maar niet zonder kosten

De Monitor Duurzaam Nederland 2017 is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden in het kader van Verantwoordingsdag.

Artikelen

Verder kijken dan het bbp, World Statistics Day 2015 (video)

CBS heeft als taak om de samenleving te voorzien van betrouwbare en samenhangende feiten en cijfers die inspelen op de behoefte van die samenleving. Objectieve informatie moet tijdig beschikbaar zijn...

Artikelen
Artikelen