Slechter af met een uitkering

Mensen die voornamelijk afhankelijk zijn van een uitkering blijven ver achter bij anderen als het gaat om de kwaliteit van leven. Hun inkomen is over het algemeen lager, ze zijn ook opvallend veel minder vaak tevreden met het leven en beoordelen hun gezondheid veel vaker als slecht. Ruim de helft van alle mensen met een uitkering (WW, arbeidsongeschiktheid, bijstand) ervaart de kwaliteit van leven als relatief slecht (klein welzijn en kleine welvaart). Van de mensen met een bijstandsuitkering is dat zelfs bijna 75 procent.

Vooral mensen met een lage opleiding zijn vaker slecht af. Ongeveer 12 procent van alle niet schoolgaande laagopgeleide volwassenen is uitkeringsontvanger. Van de middelbaaropgeleiden is dit 9 procent, van de hoogopgeleiden 6 procent.

Kwaliteit van leven van werkenden en mensen met een uitkering, 2002/2013

Bron: Kwaliteit van leven in Nederland