Verder kijken dan het bbp, World Statistics Day 2015 (video)

 De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

World Statistics Day 2015

CBS heeft als taak om de samenleving te voorzien van betrouwbare en samenhangende feiten en cijfers die inspelen op de behoefte van die samenleving. Objectieve informatie moet tijdig beschikbaar zijn op een toegankelijke en bruikbare manier voor iedereen. Dit is mooi vertolkt in deze video. De video is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging voor Statistiek in het kader van World Statistics Day 2015.

Het kompas waarop we nu varen als samenleving betreft vooral economische groei, met het bbp als kernindicator. CBS is de laatste jaren samen met planbureaus bezig een nieuw kompas te ontwikkelen. Een kompas dat meer recht doet aan de kwaliteit van leven in de brede zin van het woord en de duurzaamheid ervan.

Dit meetsysteem bestaat uit drie dashboards die de kwaliteit van leven ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’ in beeld brengen. Het meetsysteem is inmiddels door 60 landen onderschreven en speelt nu ook een rol in het meetbaar maken van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen van de Verenigde Naties.

Hierdoor wordt het mogelijk te monitoren in hoeverre de afgesproken duurzaamheidsdoelen worden gehaald. Met recht: Better data for better lives.