Hier en nu: Samenvatting

Brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over hoe Nederland er nu voor staat, over de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven. Het is een breed begrip. Brede welvaart ‘hier en nu’ wordt beschreven aan de hand van acht thema’s, namelijk: subjectief welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid, en milieu.

 

Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): hier en nu
Subjectief welzijn Tevredenheid met het leven Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,8%pt) Subjectief welzijn Ervaren regie over het eigen leven Positie in EU in 2017: 3e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt) Materiële welvaart Mediaan besteedbaar inkomen Positie in EU in 2022: 3e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-1,4%) Materiële welvaart Individuele consumptie Positie in EU in 2023: 5e van 23 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,0%) Gezondheid Gezonde levensverwachting mannen Positie in EU in 2021: 17e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+1,4%) Gezondheid Gezonde levensverwachting vrouwen Positie in EU in 2021: 20e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,2%) Gezondheid Overgewicht bij volwassenen Positie in EU in 2019: 5e van 26 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt) Arbeid en vrije tijd Langdurige werkloosheid Positie in EU in 2022: 3e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt) Arbeid en vrije tijd Nettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2022: 1e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,9%pt) Arbeid en vrije tijd Hoogopgeleide bevolking Positie in EU in 2022: 7e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-0,3%pt) Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met vrije tijd Positie in EU in 2018: 6e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,6%pt) Arbeid en vrije tijd Tijdverlies door files en vertraging Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+114,7%) Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met werk (werknemers) Positie in EU in 2017: 7e van 27 Trend (2016-2023): Onvoldoende data(kwaliteit) Ontwikkeling 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+1,0%pt) Wonen Totale woonquote (huur en koop) Positie in EU in 2022: 22e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-2,5%pt) Wonen Thuiswonende jongvolwassenen (25-29 jaar) Positie in EU in 2022: 4e van 27 Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,6%pt) Wonen Tevredenheid met woning Positie in EU in 2017: 8e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt) Samenleving Contact met familie, vrienden of buren Positie in EU in 2020: 1e van 19 Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,3%pt) Samenleving Inspraak en verantwoordingsplicht Positie in EU in 2022: 3e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+3,5%) Samenleving Vertrouwen in instituties Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt) Samenleving Vertrouwen in andere mensen Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,7%pt) Samenleving Ontwikkeling normen en waarden Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt) Samenleving Vrijwilligerswerk Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+7,5%pt) Veiligheid Vaak onveilig voelen in de buurt Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2023: Geen verandering (+0,1%pt) Veiligheid Slachtofferschap van traditionele criminaliteit Positie in EU in 2020: 15e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2023: Daling Brede Welvaart (+1,4%pt) Milieu Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+0,2%pt) Milieu Kwaliteit van zwemwater binnenwateren Positie in EU in 2022: 15e van 25 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt) Milieu Stikstofdepositie en landnatuur Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2020-2021: Geen verandering (-1,1%pt) Milieu Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) Positie in EU in 2019: 8e van 26 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-3,0%) Milieu Milieuproblemen Positie in EU in 2020: 18e van 26 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Daling Brede Welvaart (+0,7%pt)
Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): hier en nu
Thema Indicator Positie in EU Positie in EU-ranglijst Trend Meest recente (gemiddelde) jaarmutatie
Subjectief welzijn Tevredenheid met het leven 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+0,8%pt)
Subjectief welzijn Ervaren regie over het eigen leven 2017: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)
Materiële welvaart Mediaan besteedbaar inkomen 2022: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-1,4%)
Materiële welvaart Individuele consumptie 2023: 5e van 23 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+0,0%)
Gezondheid Gezonde levensverwachting mannen 2021: 17e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+1,4%)
Gezondheid Gezonde levensverwachting vrouwen 2021: 20e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+0,2%)
Gezondheid Overgewicht bij volwassenen 2019: 5e van 26 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt)
Arbeid en vrije tijd Langdurige werkloosheid 2022: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt)
Arbeid en vrije tijd Nettoarbeidsparticipatie 2022: 1e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+0,9%pt)
Arbeid en vrije tijd Hoogopgeleide bevolking 2022: 7e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-0,3%pt)
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met vrije tijd 2018: 6e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,6%pt)
Arbeid en vrije tijd Tijdverlies door files en vertraging Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+114,7%)
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met werk (werknemers) 2017: 7e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Onvoldoende data(kwaliteit) 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+1,0%pt)
Wonen Totale woonquote (huur en koop) 2022: 22e van 27 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-2,5%pt)
Wonen Thuiswonende jongvolwassenen (25-29 jaar) 2022: 4e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+0,6%pt)
Wonen Tevredenheid met woning 2017: 8e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)
Samenleving Contact met familie, vrienden of buren 2020: 1e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (-0,3%pt)
Samenleving Inspraak en verantwoordingsplicht 2022: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+3,5%)
Samenleving Vertrouwen in instituties 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)
Samenleving Vertrouwen in andere mensen 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+0,7%pt)
Samenleving Ontwikkeling normen en waarden Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt)
Samenleving Vrijwilligerswerk Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+7,5%pt)
Veiligheid Vaak onveilig voelen in de buurt Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2023: Geen verandering (+0,1%pt)
Veiligheid Slachtofferschap van traditionele criminaliteit 2020: 15e van 19 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2021-2023: Daling Brede Welvaart (+1,4%pt)
Milieu Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+0,2%pt)
Milieu Kwaliteit van zwemwater binnenwateren 2022: 15e van 25 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt)
Milieu Stikstofdepositie en landnatuur Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2020-2021: Geen verandering (-1,1%pt)
Milieu Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) 2019: 8e van 26 Middenpositie 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-3,0%)
Milieu Milieuproblemen 2020: 18e van 26 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Daling Brede Welvaart (+0,7%pt)

 

Positie van Nederland in de EU per indicator voor brede welvaart ‘hier en nu’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829SubjectiefwelzijnMateriëleWelvaartWonenVeiligheidGezondheidArbeid en vrije tijdMilieuSamenlevingPositie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieGeen dataStijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)LegendaLegenda
Positie van Nederland in de EU per indicator voor brede welvaart ‘hier en nu’
Thema Indicator Positie in EU-ranglijst Hoogte op EU-ranglijst (op schaal 0 tot 100%)
Subjectief welzijn Tevredenheid met het leven Bovenin EU-ranglijst 95,029
Subjectief welzijn Ervaren regie over het eigen leven Bovenin EU-ranglijst 92,877
Materiële Welvaart Mediaan besteedbaar inkomen Bovenin EU-ranglijst 92,877
Materiële Welvaart Individuele consumptie Bovenin EU-ranglijst 83,399
Gezondheid Gezonde levensverwachting mannen Middenpositie 43,02
Gezondheid Gezonde levensverwachting vrouwen Middenpositie 32,336
Gezondheid Overgewicht bij volwassenen Bovenin EU-ranglijst 85,231
Arbeid en vrije tijd Langdurige werkloosheid Bovenin EU-ranglijst 92,877
Arbeid en vrije tijd Nettoarbeidsparticipatie Bovenin EU-ranglijst 100
Arbeid en vrije tijd Hoogopgeleide bevolking Bovenin EU-ranglijst 78,632
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met vrije tijd Bovenin EU-ranglijst 82,194
Arbeid en vrije tijd Tijdverlies door files en vertraging Geen data
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met werk (werknemers) Bovenin EU-ranglijst 78,632
Wonen Totale woonquote (huur en koop) Onderin EU-ranglijst 25,214
Wonen Thuiswonende jongvolwassenen (25-29 jaar) Bovenin EU-ranglijst 89,316
Wonen Tevredenheid met woning Middenpositie 75,071
Samenleving Contact met familie, vrienden of buren Bovenin EU-ranglijst 100
Samenleving Inspraak en verantwoordingsplicht Bovenin EU-ranglijst 92,877
Samenleving Vertrouwen in instituties Bovenin EU-ranglijst 95,029
Samenleving Vertrouwen in andere mensen Bovenin EU-ranglijst 95,029
Samenleving Ontwikkeling normen en waarden Geen data
Samenleving Vrijwilligerswerk Geen data
Veiligheid Vaak onveilig voelen in de buurt Geen data
Veiligheid Slachtofferschap van traditionele criminaliteit Onderin EU-ranglijst 30,409
Milieu Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Geen data
Milieu Kwaliteit van zwemwater binnenwateren Middenpositie 46,333
Milieu Stikstofdepositie en landnatuur Geen data
Milieu Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) Middenpositie 74,154
Milieu Milieuproblemen Middenpositie 37,231
 

Uitleg dashboard, kleuren en noten

Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven; meer in het algemeen hun materiële welvaart en welzijn, en hun beleving daarvan.

Subjectief welzijn

Vergeleken met andere EU-landen hebben Nederlanders grote tevredenheid met het leven. In 2023 gaf 84,2 procent het leven een 7 of hoger. Ook hebben Nederlanders relatief veel regie over het eigen leven. Iets meer dan de helft van de bevolking heeft het gevoel in hoge mate zelf regie te hebben over het eigen leven. De rest van de bevolking ervaart hooguit gemiddelde regie.

Een groot deel van de Nederlanders is tevreden over de woning, de woonomgeving, werk, vrije tijd, en het sociaal leven. Vergeleken met andere landen zijn werkenden in Nederland zeer tevreden over hun werk. Nederlands zijn ook relatief tevreden met de hoeveelheid vrije tijd. De internationale cijfers zijn niet recent (SDG8.2). De tevredenheid van de volwassen bevolking met de woning is groot (86,2 procent in 2023) (SDG11.1). In 2023 was 85,4 procent van de bevolking tevreden met de woonomgeving (SDG11.2).

Materiële welvaart

Besteedbaar inkomen van huishoudens en individuele consumptie horen bij de hoogste in de EU27. Het mediaan besteedbaar inkomen van huishoudens neemt trendmatig toe.

Economisch kwetsbare groepen, zoals werklozen en huishoudens met laag inkomen en weinig vermogen, worden relatief kleiner. Het risico op armoede of uitsluiting is in Nederland laag ten opzichte van andere EU-landen (SDG 1). In 2022 kampte 16,5 procent van de inwoners met meerdere financiële beperkingen, liep risico op armoede, of leefde in een huishouden met weinig of geen werk. Ook maakt een steeds kleiner percentage van de minderjarigen deel uit van een gezin met laag inkomen. Het percentage huishoudens met laag inkomen en weinig vermogen was niet eerder zo laag als in 2022 en neemt trendmatig af (SDG 10.1).

Niet iedereen profiteert van de stijgende materiële welvaart. De relatieve armoede neemt trendmatig toe: in 2022 leefde 14,5 procent van de bevolking onder de Europese armoedegrens (SDG 1). In de meeste recente jaren stond de materiële welvaart onder druk. Het percentage huishoudens met problematische schulden en het aantal dakloze mensen zijn in 2022-2023 toegenomen. In 2022 nam de koopkracht af, voor het eerst in bijna tien jaar, door de sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Het percentage mensen dat zich veel zorgen maakt over de financiële toekomst was in 2023 vrijwel gelijk aan een jaar eerder (28,7 tegen 28,6 procent). Dit is aanzienlijk hoger dan in 2021 (22,5 procent) (SDG10.2).

Gezondheid

De meeste gezondheidsindicatoren zijn stabiel. Overgewicht bij volwassenen stijgt niet langer trendmatig. Ongeveer de helft van de volwassenen is te zwaar. Dit cijfer ligt al een aantal jaren rond de 50 procent en dat is relatief laag: in 2019 stond Nederland 5e op de ranglijst van 26 EU-landen. Het percentage van de bevolking dat ernstige beperkingen ervaart bij activiteiten die mensen gewoonlijk doen is relatief laag en neemt af. In 2023 ging het om 4,9 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder.

Gezond gedrag neemt toe (SDG 3). Alcoholgebruik en roken zijn in Nederland lager dan in de meeste andere EU-landen. Een steeds kleiner deel van de bevolking van 15 jaar en ouder rookt tabaksproducten: in 2023 nog 18,7 procent.

Het percentage mensen dat geen psychische klachten heeft neemt trendmatig af (SDG 3). In 2023 beoordeelde 77,5 procent van de Nederlanders de eigen gezondheid als goed of zeer goed. In 2022 en 2023 was de ervaren gezondheid duidelijk lager dan in voorgaande jaren (SDG 3).

In de gezondheidszorg worden mogelijkheden beperkt door krapte op de arbeidsmarkt (SDG 3). Het aantal gewerkte uren in de zorg per inwoner hoort bij de hoogste in de EU en stijgt trendmatig. De schaarste aan zorgpersoneel is echter groot: de vacaturegraad in de zorg is hoger dan in vrijwel alle EU-landen en neemt toe. Wachttijden in de medisch-specialistische zorg nemen toe. In 2023 was 47,5 procent van de wachttijden langer dan de Treeknorm.

Arbeid en vrije tijd

De middelen en mogelijkheden voor deelname aan de arbeidsmarkt zijn groot en groeiend (SDG 8.2). Vergeleken met andere EU-landen zijn er voor Nederlandse werkzoekenden relatief veel vacatures en is de (langdurige) werkloosheid relatief laag. De vacaturegraad stijgt, het onbenut arbeidspotentieel neemt af, en de langdurige werkloosheid daalt. In 2023 was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos en 0,5 procent langdurig werkloos. Het percentage werknemers dat zich zorgen maakt om het behoud van hun baan daalt trendmatig. Nederland heeft het hoogste percentage (33,6 procent) werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, al neemt dit percentage trendmatig af (SDG 8.2).

Steeds meer mensen werken. De nettoarbeidsparticipatie neemt trendmatig toe en bereikte in 2023 met 73,1 procent het hoogste percentage ooit en het hoogste percentage in de EU27. Zowel bij mannen als vrouwen neemt de nettoarbeidsparticipatie trendmatig toe en is het hoogste in de EU27 (SDG 5). Werkenden werken echter steeds minder uren per week (SDG 8.2). In 2023 was de gemiddelde arbeidsduur per week 26,8 uren per werkzame persoon, waarmee Nederland 20e staat van 22 EU-landen.

Tevredenheid met werk en vrije tijd zijn hoog. Het percentage van de werkenden dat vindt dat werk en privé niet goed in balans zijn neemt ook trendmatig af. Psychische vermoeidheid door werk neemt echter trendmatig toe (SDG 8.2).

Deelname aan het onderwijs is relatief hoog en groeit trendmatig. Een steeds kleiner deel van de jongeren verlaat voortijdig hun opleiding en een steeds groter deel van de volwassenen volgt een opleiding of cursus (‘leven lang ontwikkelen’) (SDG 4).

Het gemiddelde uurloon is hoog vergeleken met andere EU-landen (SDG 8.2). De verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen worden kleiner (SDG 5). Een stijgend percentage van alle mannen en vrouwen is economisch zelfstandig (een inkomen hoger dan 70 procent van het minimumloon). Mannen zijn vaker economisch zelfstandig, maar het verschil tussen mannen en vrouwen is teruggelopen van 19,7 procentpunt in 2016 naar 13,9 procentpunt in 2022. Het verschil in gemiddelde bruto-uurlonen van mannelijke en vrouwelijke werknemers (de ‘gender pay gap’) wordt kleiner. Het verschil is afgenomen van 15,5 procentpunt in 2016 naar 12,1 procentpunt in 2023.

Wonen

Het huren of kopen van woningen wordt steeds duurder. De woninghuur, de kosten voor aanschaf en bezit van koopwoningen en de ratio tussen de vraagprijs en de verkoopprijs van woningen nemen trendmatig toe. Het tekort aan woningen is voor 2023 geraamd op 390 duizend woningen, vijf procent van de woningvoorraad (SDG 11.1). Een vijfde van de jongvolwassenen woont nog in het ouderlijk huis. Dit percentage stijgt mede door de krapte op de woningmarkt. Het is wel veel lager dan in de meeste andere EU-landen.

Het percentage van hun inkomen dat huishoudens daadwerkelijk uitgeven aan huisvesting (de woonquote) daalt trendmatig, al is het hoog in vergelijking met andere EU-landen. Zeven procent van de huishoudens ervaart de woonlasten als erg zwaar (SDG 11.1). Dit percentage daalt en was in 2020 (voor de energiecrisis) het laagste van de EU.

De kwaliteit van woningen is over het algemeen goed: 85,1 procent van de Nederlandse bevolking woonde in 2023 in een woning zonder ernstige gebreken (SDG 11.1). In 2022 leefde 2,9 procent van de bevolking in een woning met te weinig kamers. Dit percentage is zeer laag vergeleken met andere EU-landen. De tevredenheid van de volwassen bevolking met de woning is groot (86,2 procent in 2023).

Samenleving

De Nederlandse samenleving is sterk. In de EU27 staat Nederland in de top-3 bij contact met vrienden, familie of buren, inspraak en verantwoordingsplicht, vertrouwen in instituties, en vertrouwen in andere mensen. Het vertrouwen in andere mensen stijgt al jaren trendmatig.

Relatief veel mensen hebben sociale interacties, nemen deel aan verenigingen of doen vrijwilligerswerk. Het percentage mensen dat minstens een keer per week sociaal contact heeft met familie, vrienden of collega’s is het hoogste van de EU27. Het daalt wel trendmatig. Vier van de tien mensen waren actief in een vereniging, het op-een-na-hoogste percentage in de EU27 (SDG 10.1). Het percentage van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet is na een terugval tijdens de coronapandemie weer toegenomen en daalt niet meer trendmatig. De tevredenheid met het sociale leven is groot: 80 procent van de bevolking is tevreden of zeer tevreden. De trend is echter dalend.

Burgers hebben over het algemeen vertrouwen in de overheid en haar instituties (SDG 16.2). Een stijgend percentage van de bevolking heeft vertrouwen in rechters en in de EU. Het vertrouwen in rechters en in de Tweede Kamer is hoger dan in vrijwel alle EU-landen. Wel was het vertrouwen in de Tweede Kamer in 2023 het laagste (29,0 procent) sinds het begin van de meting in 2012.

Veiligheid

In 2023 gaf 19,9 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit, zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling. Dit is meer dan in 2021, meer dan in veel andere EU-landen, en de jarenlange trendmatige daling is gestopt. Het aantal geregistreerde misdrijven per 100 duizend inwoners daalt nog wel trendmatig. Het percentage jonge mannen en vrouwen dat wel eens is gedwongen om seksuele dingen te doen die zij niet wilden is tussen 2017 en 2023 (bijna) verdubbeld: bij jongens van 2 naar 4 procent en bij meisjes van 12 naar 20 procent (SDG 16.1).

Uitgaven aan openbare orde en veiligheid zijn stabiel (1,9 procent) (SDG 16.1). De operationele sterkte van de politie (per 100 000 inwoners) neemt af. De kwaliteit van de rechtsorde neemt af, maar is relatief goed vergeleken met de meeste EU-landen. Vertrouwen in justitie en politie is groot. Het vertrouwen in de politie is groot vergeleken met andere EU-landen en groeit trendmatig. Het vertrouwen in het leger is van 2022 op 2023 met 3,6 procentpunt toegenomen tot 67,3 procent.

Milieu

De luchtkwaliteit van de leefomgeving verbetert door een daling van de stedelijke achtergrondconcentratie van fijnstof (PM2,5) en van de emissies van verzurende stoffen (zwaveloxide, stikstofoxide en ammonia). In vergelijking met andere EU-landen heeft een groot deel van de huishoudens hinder van geluidsoverlast door buren en verkeer. De overlast neemt bovendien trendmatig toe. Het percentage van de bevolking dat kampt met vuil en verontreiniging of andere milieuproblemen in de naaste omgeving is licht toegenomen (naar 14,5 procent). De aanwezigheid van vogels in de stad (83 soorten die worden gemonitord) neemt trendmatig af (SDG 11.2).

Het aandeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)-areaal in het totale landoppervlak stijgt niet langer. Van de afgesproken 80 000 hectare zijn 48 511 hectare gerealiseerd (2022). De kwaliteit van het oppervlaktewater is slecht (SDG 6). Van de zoete oppervlaktewateren die beschermd zijn door de Kaderrichtlijn Water (KRW) had in 2023 slechts 5,7 procent een goede biologische kwaliteit en 0,2 procent was van voldoende chemische kwaliteit.