Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

Mensen in winkelstraat
© Hollandse Hoogte
Dit artikel gaat over hoe vaak en op welke manier mensen contact hebben met familie, vrienden en buren. Ook is nagegaan in welke mate mensen vaker contact zouden willen en hoe mensen het contact waarderen. Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.

Het merendeel van de Nederlanders van 15 jaar of ouder, heeft regelmatig, dat wil zeggen minstens wekelijks, contact met familie, vrienden of buren. Ook het percentage dat dagelijks een naaste spreekt, ziet, of berichtjes stuurt is met ruim de helft al jaren hoog. Toch zijn er wel mensen die behoefte hebben aan vaker contact. Dit is vooral zo voor jongeren en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Ook blijkt dat naarmate mensen minder vaak contact hebben, zij vaker behoefte hebben aan meer contact. Nederlanders tonen zich duidelijk tevreden met hun
familie- en vriendencontact. Wel blijkt dat deze tevredenheid afneemt naarmate het contact minder frequent is.