Subjectief welzijn

Subjectief welzijn geeft aan hoe mensen hun leven waarderen. Het gaat om het leven als geheel en om specifieke aspecten van het leven. Het gaat ook om de gevoelens die mensen ervaren en de mate waarin ze tevreden zijn. Subjectief welzijn wordt sterk bepaald door de mate waarin mensen regie over hun leven ervaren.
  • Vergeleken met andere EU-landen hebben Nederlanders grote tevredenheid met het leven en veel regie over het eigen leven.
  • Iets meer dan de helft van de bevolking heeft het gevoel in hoge mate zelf regie te hebben over het eigen leven. De rest van de bevolking ervaart hooguit gemiddelde regie.
  • Een groot deel van de Nederlanders is tevreden over de woning, de woonomgeving, werk, vrije tijd, en het sociale leven. 

Brede welvaart 'hier en nu'

Subjectief welzijn

84,2%
van de Nederlanders geeft het leven een 7 of hoger in 2023
2e
van 19
in EU
in 2020
Tevredenheid met het leven
52,5%
ervaart in hoge mate eigen regie (score tenminste 4 van 5) in 2023
3e
van 27
in EU
in 2017
Ervaren regie over het eigen leven
Brede welvaart 'hier en nu'
Categorie Indicator Waarde Trend Positie in EU Positie op EU-ranglijst
Subjectief welzijnTevredenheid met het leven84,2% van de Nederlanders geeft het leven een 7 of hoger in 20232e van 19 in 2020bovenste kwart van de ranglijst
Subjectief welzijnErvaren regie over het eigen leven52,5% ervaart in hoge mate eigen regie (score tenminste 4 van 5) in 20233e van 27 in 2017bovenste kwart van de ranglijst

Uitleg dashboard, kleuren en noten

Iets meer dan de helft van de bevolking (52,5 procent in 2023) heeft het gevoel in hoge mate zelf regie te hebben over het eigen leven. Toch is de tevredenheid met het leven in Nederland in zijn algemeenheid groot. Na een top in 2019 (87,3 procent), werd de groep die zeer tevreden is met het leven wel kleiner. In 2023 gaf 84,2 procent van de bevolking hun eigen leven een rapportcijfer van 7 of hoger. Nederland heeft bij beide indicatoren voor subjectief welzijn een hoge positie binnen de EU, al zijn de internationale cijfers niet heel recent. De tevredenheid met het leven verschilt wel duidelijk naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, geboorteland en herkomst, zie Verdeling van brede welvaart over bevolkingsgroepen.

Er zijn verder grote verschillen als er gekeken wordt naar verschillende aspecten in het leven waar mensen wel, of juist niet, tevreden over zijn. Zo was in 2023 78,9 procent van de werknemers tevreden met hun werk en 77,9 procent van de werkenden tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Wegens een breuk in de tijdreeks door veranderingen in de vraagstelling, kan hier nog geen trend berekend worden. Ook de tevredenheid met de opleidingskansen (83,5 procent) is groot.

Neutrale trends in combinatie met grote tevredenheid zijn er in 2023 ten aanzien van de woning en de woonomgeving (respectievelijk 86,2 en 85,4 procent), de hoeveelheid vrije tijd (73,7 procent), het werk (70,5 procent) en - in iets mindere mate - bij de tevredenheid over het cultureel aanbod in de woonomgeving (53 procent in 2022). Een groot deel van de bevolking is tevreden met het sociale leven, maar de trend van deze indicator is dalend.

Informatie over alle indicatoren met betrekking tot de stemming onder consumenten en producenten, tevredenheid en vertrouwen, is te vinden onder de categorie ‘Beleving’ van de afzonderlijke dashboards bij de Sustainable Development Goals.