Auteur: Mariëtte Goedhuys, Simone ten Kate, Joost Wegstapel

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

Een maatwerkonderzoek van het CBS i.s.m. het Kadaster

Over deze publicatie

Het rapport en de tabellenset ‘Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022’ geven inzicht in aantallen en kenmerken van VvE’s, woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022. Kenmerken van VvE’s en woningen zijn onder meer locatie, eigendom, bouwjaar, WOZ-waarde, energielabel, verwarmingstype en energieverbruik. Kenmerken van huishoudens zijn huishoudenssamenstelling, leeftijd, inkomensklasse en betaalreserve.
Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).