Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

De tabellenset geeft inzicht in aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022.
Kenmerken van VvE’s en woningen zijn onder meer locatie, eigendom, bouwjaar, WOZ-waarde, energielabel, verwarmingstype en energieverbruik. Kenmerken van huishoudens zijn huishoudenssamenstelling, leeftijd, inkomensklasse en betaalreserve.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).