Zoekresultaten

105 resultaten voor keyword:energietransitie
105 resultaten voor keyword:energietransitie

Pagina 2 van 5

Aardgas data KEV

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

Cijfers

Verkenning samenhang regionale zonnestroomcijfers

Verkenning samenhang cijfers benut zonnestroom op regionaal niveau (CBS en Kadaster)

Artikelen

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio(indeling 2018),2012-2018

Aantal installaties en opgesteld vermogen zonnestroom Bedrijven en woningen

Cijfers

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio

Cijfers

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

92 procent woningen op aardgas begin 2019

Begin 2019 was 5,7 procent van de woningen aardgasvrij, twee jaar eerder was dit nog 5,0 procent. Tussen 2017 en 2019 zijn ruim 12 duizend bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. In nieuwbouwwoningen...

Artikelen

Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal

Op 14 maart 2023 organiseerde het CBS een Green Deal Workshop.

Artikelen

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

CBS en TNO brengen energiearmoede huishoudens in kaart

De energieprijzen, die het afgelopen jaar fors zijn gestegen, zijn dagelijks in het nieuws.

Artikelen

Energieverbruik met 3 procent gedaald in 2020

Voor het eerst sinds 1992 is totale energieverbruik onder 3 000 petajoule uitgekomen, o.a. dankzij scherpe daling verbruik van motorbrandstoffen voor wegverkeer, en forse daling steenkoolinzet voor...

Artikelen

Prijs van energie 3,8 procent lager

De gemiddelde prijs van energie voor consumenten was in januari 3,8 procent lager dan in dezelfde maand van 2020.

Artikelen

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over...

Cijfers

Verkenning Energietransitie en Gezondheid

Verkennend onderzoek naar verbanden tussen energietransitie en gezondheid

Artikelen

Energietransitiematrix Montferland, 2018

Indicatoren voor de energietransitie voor de gemeente Montferland, uitgesplitst naar de wijken en buurten: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2019

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019

Cijfers

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Cijfers

Energieverbruik sportvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van sportvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Cijfers

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2019-2020

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019-2020

Cijfers

Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020

Tabel met de binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Cijfers

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Vermogen zonnepanelen meer dan de helft toegenomen

Het opgesteld vermogen aan zonnepanelen is in 2018 met 1 500 megawatt gegroeid naar 4 400 megawatt. Dat is ruim de helft meer dan een jaar eerder. De toename was bij bedrijven (71 procent) groter dan...

Artikelen

Bedrijventerreinen en de energietransitie

Pilotonderzoek over de informatievoorziening op gebied van de energietransitie op bedrijventerreinniveau.

Cijfers

Koopwoningen in Drenthe naar huishoudinkomen, 2021

Tabel met het aantal eengezins koopwoningen in Drenthe waarvan het huishouden een inkomen heeft tot de toewijzingsgrens van een sociale huurwoning.

Cijfers

Regionale Energiestrategieën regio’s in Nederland

Regionale indeling in het kader van het klimaatakkoord.

Cijfers