Zoekresultaten

105 resultaten voor keyword:energietransitie
105 resultaten voor keyword:energietransitie

Pagina 3 van 5

Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en...

Cijfers

Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland

Deze tabel bevat de diesel en scheepsdiesel voorraden in Nederland op wekelijkse basis.

Cijfers

Bedrijventerreinen en de energietransitie

Pilotonderzoek over de informatievoorziening op gebied van de energietransitie op bedrijventerreinniveau.

Cijfers

Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021

Actualisatie betreffende de Nederlandse rendementen, CO2-emissiefactoren en het fossiele energieverbruik van elektriciteitsproductie met de cijfers over 2021.

Cijfers

Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019

Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie op land naar RES-regio, 2018 en 2019. In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 RES-regio’s.

Cijfers

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies.

Cijfers

Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019

Dashboard waarin het energieverbruik van grootschalig logistiekvastgoed op regionaal niveau wordt weergegeven, 2019

Cijfers

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020

Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van de in Nederland op de markt gebrachte motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw.

Cijfers

Klimaatverandering en energietransitie

wat inwoners van Nederland denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie.

Publicaties

Nationale energieverkenning 2017

Nationale Energieverkenning 2017 en bijbehorende tabellenbijlage

Publicaties

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Publicaties

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardolieproducten

Cijfers

Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)

Energie-indicatoren naar wijk en buurt, 2018

Cijfers

Energiematrix Dordrecht, 2018

Energie-indicatoren naar wijk en buurt, 2018

Cijfers

Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)

Indicatoren voor energietransitie voor wijken en buurten in Schagen: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, energierekening.

Cijfers

Energiematrix IJsselstein, 2018

Energie-indicatoren naar wijk en buurt, 2018

Cijfers

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, wind op land RES-regio

Cijfers

Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020

Elektriciteitsproductie van groot vermogen zonnestroom (>15kW) naar veld- en dakopstelling, 2019 en 2020 solar

Cijfers

Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019

Energie-indicatoren gemeente Groningen naar kompaswijken voor de jaren 2018 – 2019.

Cijfers

Energie-indicatoren naar regio, 2018

Energie-indicatoren naar gemeente, wijk en buurt, 2018

Cijfers

Bereidheid energietransitiemaatregelen 2021

Tabel met de gemiddelde score van inwoners per gemeente en wijk op het gebied van drie indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparende maatregelen.

Cijfers

Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2021

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021**

Cijfers

De impact van de energietransitie op de werkgelegenheid

De invloed van de transitie van hernieuwbare energie op de werkgelegenheid in Nederland.

Artikelen

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards