Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:energietransitie
86 resultaten voor keyword:energietransitie

Pagina 3 van 4

Energieverbruik met 3 procent gedaald in 2020

Voor het eerst sinds 1992 is totale energieverbruik onder 3 000 petajoule uitgekomen, o.a. dankzij scherpe daling verbruik van motorbrandstoffen voor wegverkeer, en forse daling steenkoolinzet voor...

Artikelen

Prijs van energie 3,8 procent lager

De gemiddelde prijs van energie voor consumenten was in januari 3,8 procent lager dan in dezelfde maand van 2020.

Artikelen

Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing

Door lagere prijzen was de energierekening voor huishoudens in januari 2021 60 euro lager dan een jaar eerder. Dit komt vooral door lagere leveringstarieven. Het effect van verbruik exclusief...

Publicaties

92 procent woningen op aardgas begin 2019

Begin 2019 was 5,7 procent van de woningen aardgasvrij, twee jaar eerder was dit nog 5,0 procent. Tussen 2017 en 2019 zijn ruim 12 duizend bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. In nieuwbouwwoningen...

Artikelen

Verkenning samenhang regionale zonnestroomcijfers

Verkenning samenhang cijfers benut zonnestroom op regionaal niveau (CBS en Kadaster)

Artikelen

Klimaat- en Energieverkenning 2020

De Klimaat- en Energieverkenning 20120(KEV) geeft een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding en verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van...

Publicaties

Eenduidige data voor energietransitie gelanceerd

Voor de zomer lanceerde het CBS twee dashboards over energieverbruik: van onderwijsgebouwen en retailvastgoed.

Artikelen

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio(indeling 2018),2012-2018

Aantal installaties en opgesteld vermogen zonnestroom Bedrijven en woningen

Cijfers

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Publicaties

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Artikelen

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Artikelen

Trainees op zoek naar nieuwe databronnen

Ons team had de opdracht uit te zoeken hoe het dark web als informatiebron gebruikt kan worden voor nieuwe statistieken over digitale criminaliteit

Artikelen

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Vermogen zonnepanelen meer dan de helft toegenomen

Het opgesteld vermogen aan zonnepanelen is in 2018 met 1 500 megawatt gegroeid naar 4 400 megawatt. Dat is ruim de helft meer dan een jaar eerder. De toename was bij bedrijven (71 procent) groter dan...

Artikelen

VIVET: betere informatievoorziening energietransitie

Het rapport VIVET bevat voorstellen voor de verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie. Het is opgesteld door CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en Rijkswaterstaat.

Artikelen

Energietransitie centraal tijdens Haags Datakamp

Data scientists en onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe inzichten over de energietransitie

Artikelen

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2017

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Artikelen

Energieverbruik particuliere huishoudens 2017

Het energieverbruik van particuliere huishoudens in 2017 was 2 procent lager dan in 2016. Vergeleken met 2012 is het met 11 procent gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Artikelen

De impact van de energietransitie op de werkgelegenheid

De invloed van de transitie van hernieuwbare energie op de werkgelegenheid in Nederland.

Artikelen

Betere regionale data door krachtenbundeling

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

Artikelen

Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen

Nieuw rapport presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

Artikelen

Nationale energieverkenning 2017

Nationale Energieverkenning 2017 en bijbehorende tabellenbijlage

Publicaties

Lichte stijging nucleaire capaciteit EU-landen na 1990

De totale nucleaire capaciteit is tussen 1990 en 2014 gestegen van ruim 120 duizend naar ruim 123 duizend Megawatt.

Artikelen

Hoe gaan we naar een circulaire economie?

Wat is een circulaire economie? Welke strategieën kunnen toegepast worden? Welke beleidsdoelen zijn gesteld? Hoe draagt het CBS via de ICER bij aan de monitoring ervan?

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 2-2021

Overig