Zoekresultaten

233 resultaten voor keyword:milieurekeningen
233 resultaten voor keyword:milieurekeningen

Pagina 2 van 10

Lagere CO2-uitstoot in eerste kwartaal

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 1,3 procent lager.

Artikelen

Economische indicatoren energievoorziening

Beschrijving hoe de energiegerelateerde activiteiten in hoofdstuk 6 van de NEV 2016 zijn afgebakend.

Artikelen

Minder CO2- uitstoot ondanks economische groei

Ondanks de economische groei was in het derde kwartaal van 2016 de CO2-uitstoot in Nederland 2,3 procent lager.

Artikelen

Meer CO2 uitgestoten in het vierde kwartaal 2016

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Verbetering en uitbreiding Milieusector statistiek

Rapport over in 2016 doorgevoerde methodewijzigingen ter verbetering en uitbreiding van de Milieusector.

Artikelen

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2017

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal van 2017 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het vierde kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,9 procent lager in het tweede kwartaal.

Artikelen

Uitstoot CO2 lager in het eerste kwartaal 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 0,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald

In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 25,5 procent lager dan in 1990. De Urgenda-doelstelling (25 procent) is daarmee gehaald. De laatste vijf jaar is de uitstoot door...

Artikelen

Opbrengsten milieubelastingen in 2020 lager

In 2020 is 22,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is een afname van ruim 2 miljard euro vergeleken met 2019. Het aandeel van de ontvangen milieubelastingen in de totale belasting- en...

Artikelen

Ruim een vijfde minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal ruim een vijfde lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

Milieubelastingen vormen kleiner deel belastingopbrengsten

In 2019 bedroegen de opbrengsten uit milieubelastingen 24,4 miljard euro. Hiermee maakten milieubelastingen 7,7 procent uit van de totale belasting- en premieopbrengsten van de Nederlandse overheid....

Artikelen

Uitstoot CO2 hoger in het vierde kwartaal 2018

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 0,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Huishoudens en de transportsector hebben meer CO2 uitgestoten, energiebedrijven...

Artikelen

CO2-uitstoot nagenoeg gelijk in derde kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het derde kwartaal 0,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

Artikelen

CO2-uitstoot vrijwel even hoog in derde kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Belang milieusector in Nederlandse economie neemt toe

De toegevoegde waarde van de milieusector in 2016 was 15,8 miljard euro, oftewel 2,2 procent van het bruto binnenlands product. In 2001 was het aandeel van de milieusector in de Nederlandse economie...

Artikelen

Fysieke waterrekeningen voor Nederland

Samenstelling waterrekeningen met aanbod, gebruik, onttrekking, resources en levering water en retourwater

Artikelen

Integratie Monetaire Milieurekeningen

De milieurekeningen beschrijven de relatie tussen de economie en het milieu. Dit rapport richt zich op het stroomlijnen en de integratie van de input en output van de monetaire milieurekeningen. Dit...

Artikelen

Toelichting mDNI

Uitleg van het concept Milieuduurzaam Nationaal Inkomen(mDNI) en berekening voor 2015

Artikelen

Compiling EPE tables for the Netherlands

Grant agreement no. 50904.2012.004-2012.437

Artikelen

Waterstromen in de Nederlandse economie

Beschrijving van waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu.

Cijfers

Nederlands National Energy Outlook 2014

Engelse samenvatting van de Nationale energieverkenning 2014

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties