Lagere CO2-uitstoot in het derde kwartaal 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Shutterstock / Aerovista Luchtfotografie
De CO2-uitstoot door Nederlandse economische activiteiten was in het derde kwartaal 4,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 2,5 procent. Ook in de eerste twee kwartalen van 2020 lagen de emissies lager dan een jaar eerder. De impact van de coronacrisis op de CO2-uitstoot is ook in het derde kwartaal duidelijk zichtbaar. Zo was de CO2-uitstoot van de transportsector ruim 40 procent lager dan een jaar eerder. De elektriciteitsbedrijven hebben echter, door een hogere elektriciteitsproductie, bijna 9 procent meer uitgestoten. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Het derde kwartaal van 2020 was zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het derde kwartaal 5,7 procent lager dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, derde kwartaal 2020
CategoriesCO2-emissie (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Bbp (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)-5,7
Nederlandse economie-4,5-2,5
Transportsector-40,6-18,3
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
-4,3-2
Huishoudens-1,3
Overige dienstverlening2,8-0,8
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
8,65,7

CO2-uitstoot transportsector fors lager

De transportsector heeft in het derde kwartaal ruim 40 procent minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toegevoegde waarde van de sector was fors lager. De CO2-uitstoot van de luchtvaart was in het derde kwartaal ruim 67 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal luchtvaartpassagiers nam na de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus in het derde kwartaal toe ten opzichte van eerdere maanden, maar was desalniettemin nog fors lager dan een jaar eerder. Ook het wegvervoer heeft minder COuitgestoten door de coronacrisis. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 procent.

Landbouw en industrie stoten minder COuit

In het derde kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid ruim 4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Binnen de industrie laten de bedrijfstakken een wisselend beeld zien. De emissies daalden in de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie, maar stegen in de chemische industrie en de overige industrie. Dit cluster was in het derde kwartaal van 2020 goed voor 27 procent van de totale uitstoot.

Ook CO2-uitstoot huishoudens lager

De CO2-uitstoot van huishoudens was 1,3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanwege de covid-19-uitbraak riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Hierdoor namen vooral de emissies door autogebruik af. Huishoudens verstookten wel meer aardgas voor verwarming van woningen. In het derde kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 15 procent van het totaal.

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening lag echter bijna 3 procent hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het aandeel van deze sector in de totale CO2-uitstoot is ruim 10 procent.

Hogere CO2-uitstoot energiebedrijven

In het derde kwartaal van 2020 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De netto elektriciteitsproductie was hoger dan vorig jaar, onder andere doordat de export van elektriciteit groeide en de import kromp. De energiebedrijven waren in het derde kwartaal goed voor ruim 37 procent van de totale uitstoot.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, derde kwartaal 2020
CategoriesAandeel
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
37,4
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
27,2
Huishoudens15,6
Overige dienstverlening10,3
Transportsector9,5


De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.

IPCC

Het CBS heeft ook een methode ontwikkeld om de kwartaalemissies van broeikasgassen conform de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) te kunnen ramen. Deze voorschriften, die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld, zorgen voor tussen landen onderling vergelijkbare emissies om zo internationaal beleid te kunnen voeren. De eerste experimentele resultaten voor het eerste drie kwartalen van 2020 zijn hier te vinden.