Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

thumbnail Monitor Brede Welvaart & de SDG's 2021
De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

De Monitor kijkt niet alleen naar het niveau van de brede welvaart ‘hier en nu’, maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart ‘later’) en op andere landen (brede welvaart ‘elders’). Daarnaast onderzoekt de monitor hoe brede welvaart verdeed is onder bepaalde groepen in de samenleving. Dit jaar wordt voor het eerst ook gekeken naar de schokbestendigheid van onze brede welvaart.

De publicatie gaat ook uitgebreid in op hoe brede welvaart in Nederland zich in het licht van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) ontwikkelt. Per indicator is bepaald welke trend die heeft vanuit de optiek van de SDG-doelstelling en welke positie Nederland voor die indicator inneemt op de Europese ranglijst. Ook wordt gekeken naar synergiën en afruilen binnen en tussen de SDG’s