SEEA-EEA Biodiversiteitsrekening 2006-2013

Windmolens achter de duinen
© Hollandse Hoogte / Clemens Rikken
In dit rapport wordt als onderdeel van de SEEA-EEA Natuurlijk Kapitaalrekeningen de biodiversiteitsrekening over de periode 2006-2013 gepresenteerd.

Dit rapport presenteert de eerste Nederlandse Biodiversiteitsrekening, onderdeel van de Natuurlijk Kapitaalrekeningen (NKR). Deze rekening is opgezet volgende internationale SEEA standaarden. Hierin wordt op systematische wijze biodiversiteitsinformatie geordend, zodanig dat het goed past bij de beschrijvingen van ecosystemen en ecosysteemdiensten zoals deze in de overige NKR rekeningen worden onderscheiden.

Deze biodiversiteitsrekening verzamelt indicatoren op twee niveaus van biodiversiteit: ecosystemen en soorten. Trends in biodiversiteit worden op twee tijdschalen geanalyseerd: sinds 1990 en gedurende het tijdsinterval van 2006 tot 2013, wat het interval is dat ook in de andere NKR rekeningen wordt gehanteerd.

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen zijn gefinancierd door de ministeries van LNV, I&W en EZK.