Ruim een vijfde minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De CO2-uitstoot door Nederlandse economische activiteiten was in het tweede kwartaal 21,1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 9,3 procent. De afname van de CO2-uitstoot komt onder andere doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis op de CO2-uitstoot is duidelijk zichtbaar. Zo was de CO2-uitstoot van de transportsector ongeveer de helft lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Het tweede kwartaal van 2020 was zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 20,5 procent lager dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2020
CategoriesCO2-emissie (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Bbp (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)-20,5
Nederlandse economie-21,1-9,3
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
-9,2-6,3
Overige dienstverlening-11,8-6,6
Huishoudens-17,1
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-24,8-0,1
Transportsector-48,3-25,6

Een kwart minder CO2-uitstoot energiebedrijven 

In het tweede kwartaal van 2020 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ongeveer een kwart lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De energiebedrijven waren in het tweede kwartaal goed voor ruim 30 procent van de totale uitstoot.

De afgelopen jaren hebben elektriciteitsbedrijven steeds minder steenkool en meer aardgas ingezet. In de eerste helft van 2020 was het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit ruim 60 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnestroom en windenergie, lag in de eerste helft van 2020 juist hoger dan een jaar eerder.

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening lager

De CO2-uitstoot van huishoudens was ruim 17 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanwege de covid-19-uitbraak riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Hierdoor namen vooral de emissies door autogebruik af. Huishoudens verstookten ook minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het relatief warme lenteweer. In het tweede kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 17 procent van het totaal.

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening lag bijna 12 procent lager dan in het tweede kwartaal 2019. Het aandeel in de totale CO2-uitstoot is ruim 11 procent.

Ook landbouw en industrie stoten minder COuit

In het tweede kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het tweede kwartaal van 2020 goed voor ruim 31 procent van de totale uitstoot. Vooral de chemische en de basismetaalindustrie hebben minder geëmitteerd.

CO2-uitstoot transportsector bijna gehalveerd

De transportsector heeft in het tweede kwartaal bijna de helft minder COuitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toegevoegde waarde was fors lager in deze periode. De CO2-uitstoot van de luchtvaart was in het tweede kwartaal ruim 80 procent lager dan een jaar eerder. Vanwege de uitbraak van Corona zijn in het tweede kwartaal veel vluchten geschrapt en stond een groot gedeelte van de vloot aan de grond. Ook het wegvervoer heeft fors minder CO2 uitgestoten door de coronacrisis. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 procent.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, tweede kwartaal 2020
CategoriesAandeel
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
31,5
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
30,3
Huishoudens17,4
Overige dienstverlening11,7
Transportsector9,1

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.

IPCC

Het CBS heeft ook een methode ontwikkeld om de kwartaalemissies van broeikasgassen conform de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) te kunnen ramen. Deze voorschriften, die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld, zorgen voor tussen landen onderling vergelijkbare emissies om zo internationaal beleid te kunnen voeren. De eerste experimentele resultaten voor het eerste en twee kwartaal van 2020 zijn hier te vinden.