Zoekresultaten

230 resultaten voor keyword:milieurekeningen
230 resultaten voor keyword:milieurekeningen

Pagina 3 van 10

SEEA-EEA Biodiversiteitsrekening 2006-2013

In dit rapport wordt als onderdeel van de SEEA-EEA Natuurlijk Kapitaalrekeningen de biodiversiteitsrekening over de periode 2006-2013 gepresenteerd.

Artikelen

Ruim een vijfde minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal ruim een vijfde lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

SDG's in Nederland - statusrapport 2020

In dit Engelstalige rapport een statistische update van de ontwikkelingen in Nederland rond de 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Publicaties

Uitstoot CO2 fors lager in het eerste kwartaal van 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

Notitie circulair materiaalgebruik in Nederland

Notitie over circulair materiaalgebruik in Nederland. Vergelijking tussen verschillende indicatorberekeningen en aanbevelingen.

Artikelen

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Rapport over brede welvaart, de verdeling van brede welvaart en de SDG’s in Nederland

Publicaties

Uitstoot CO2 was hoger in het vierde kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 1,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Piek watergebruik huishoudens en landbouw in 2018

Het drinkwatergebruik van huishoudens is in 2018 met 7 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Kleinere grondstofvoetafdruk, meer recycling dan gemiddeld in de EU

Nederland consumeerde in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. De Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner is lager dan gemiddeld in de EU en de grondstofvoetafdruk per inwoner...

Artikelen

Monetair waarderen van ecosysteemdiensten voor Nederland

Dit rapport laat de eerste experimentele resultaten voor Nederland zien van het monetair waarderen van ecosysteemdiensten en de natuurlijk kapitaalgoederenvoorraad volgens het raamwerk SEEA EEA...

Artikelen

Uitstoot CO2 lager in het derde kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 4,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Natuurlijk kapitaalrekeningen Nederlandse Noordzee 2019

Dit rapport laat voor de Nederlandse Noordzeegebied de fysieke natuurlijk kapitaalrekeningen zien volgens het SEEA EEA raamwerk (System of Environmental-Economic Accounting – Experimental Ecosystem...

Artikelen

Materiaalstromen in Nederland, 2014-2016

In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

Publicaties

Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector

Het hergebruik van materialen draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050. De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval, maar is ook goed voor...

Artikelen

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Publicaties

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Artikelen

Uitstoot CO2 hoger in het tweede kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties

Uitstoot CO2 lager in het eerste kwartaal 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 0,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Factsheet Milieubelastingen

Feiten en grafieken over milieubelastingen en -heffingen in Nederland

Artikelen

Materiaalmonitor 2016 – Technische toelichting

De materiaalmonitor geeft inzicht in de materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen Nederland in 2016. Informatie over afval, recycling, emissies en milieu zijn ook onderdeel van de monitor.

Artikelen

Uitstoot CO2 hoger in het vierde kwartaal 2018

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 0,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Huishoudens en de transportsector hebben meer CO2 uitgestoten, energiebedrijven...

Artikelen

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2016

In dit rapport wordt de nieuw ontwikkelde methode besproken voor het meten van economische indicatoren over de circulaire economie, tevens worden de eerste resultaten voor de periode 2001-2016...

Artikelen

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

Banen in hernieuwbare energie, conventionele energie (zoals fossiel) en energiebesparing

Artikelen

De impact van de energietransitie op de werkgelegenheid

De invloed van de transitie van hernieuwbare energie op de werkgelegenheid in Nederland.

Artikelen