Zoekresultaten

233 resultaten voor keyword:milieurekeningen
233 resultaten voor keyword:milieurekeningen

Pagina 3 van 10

Compiling EPE tables for the Netherlands

Grant agreement no. 50904.2012.004-2012.437

Artikelen

Gebruik van leidingwater afgenomen

Het gebruik van leidingwater is afgenomen.

Artikelen

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

Voorstel voor monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie te kunnen volgen.

Artikelen

CO2-uitstoot opnieuw lager

In het tweede kwartaal van 2016 was de CO2-uitstoot in Nederland 0,3 procent lager.

Artikelen

Uitstoot CO2 fors lager in het eerste kwartaal van 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het tweede kwartaal 3,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Vooral de CO2-uitstoot door gasverbruik voor verwarming was lager.

Artikelen

Uitstoot CO2 lager in het derde kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 4,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. De toename komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor...

Artikelen

Economic Radar of the Sustainable Energy Sector in the Netherlands

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2012 de economische radar doorontwikkeld voor de duurzame energiesector. In...

Publicaties

Erratum Milieurekeningen 2005

Van deze publicatie is een erratum verschenen.

Publicaties

Economie wordt groener, maar niet op elk vlak

Vandaag verschijnt de publicatie ‘Green growth in the Netherlands 2012’. Hierin wordt een samenhangend overzicht gepresenteerd van de staat van groene groei in Nederland aan de hand van 33 indicatoren

Artikelen

Betere waterstatistieken en waterrekeningen

Verbetering van de statistiek over grondwateronttrekkingen en gebruik van industriewater.

Artikelen

Economic indicators for the Dutch Environmental Goods and Services Sector, Time series data for 1995-2009

In 2006, Statistics Netherlands carried out a pilot study on the EGSS (CBS, 2006). In this particularpilot study Statistics Netherlands focused mainly on activities belonging to the...

Artikelen

CBS’ers helpen Rwanda met opzetten van milieu- en kapitaalstatistieken

De Wereldbank vroeg eind 2014 aan CBS of het zijn kennis op het gebied van kapitaal- en milieurekeningen wilde overdragen aan medewerkers van een aantal overheden van Rwanda, waaronder het...

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het derde kwartaal 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 4,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

Herziening materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en update 2020

Dit onderzoek betreft de revisie van de materiaalmonitor. Dit rapport geeft een overzicht van de doorgevoerde verbeteringen in de materiaalmonitor. De verbeteringen zijn doorgevoerd in de cijfers...

Publicaties

Notitie circulair materiaalgebruik in Nederland

Notitie over circulair materiaalgebruik in Nederland. Vergelijking tussen verschillende indicatorberekeningen en aanbevelingen.

Artikelen

Factsheet Milieubelastingen

Feiten en grafieken over milieubelastingen en -heffingen in Nederland

Artikelen

Uitstoot CO2 hoger in het tweede kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Monetair waarderen van ecosysteemdiensten voor Nederland

Dit rapport laat de eerste experimentele resultaten voor Nederland zien van het monetair waarderen van ecosysteemdiensten en de natuurlijk kapitaalgoederenvoorraad volgens het raamwerk SEEA EEA...

Artikelen

Drinkwatergebruik 130 liter per persoon per dag in 2019

Het drinkwatergebruik door huishoudens is in 2019 afgenomen met 3 procent ten opzichte van 2018. Het leidingwatergebruik door bedrijven daarentegen nam toe met bijna 1 procent vergeleken met een jaar...

Artikelen

SEEA-EEA Biodiversiteitsrekening 2006-2013

In dit rapport wordt als onderdeel van de SEEA-EEA Natuurlijk Kapitaalrekeningen de biodiversiteitsrekening over de periode 2006-2013 gepresenteerd.

Artikelen