Auteur: Linda de Jongh, Rixt de Jong, Sjoerd Schenau, Jocelyn van Berkel, Patrick Bogaart, Corine Driessen, Edwin Horlings, Marjolein Lof (WUR), Redbad Mosterd, Lars Hein (WUR)

Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

In samenwerking met Wageningen University & Research (WUR)

Over deze publicatie

De natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR) zijn een statistisch raamwerk en hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze in kaart te brengen. De natuur wordt hierbij onderverdeeld in ecosystemen, bijvoorbeeld bos, heide, natuurlijk grasland, maar ook bebouwd gebied en parken en plantsoenen. De NKR beschrijven de omvang en milieukwaliteit van de ecosystemen en de ecosysteemdiensten die zij leveren binnen een rekeningenstelsel conform methoden, concepten en definities die aansluiten bij het systeem van nationale rekeningen (SNA) en de milieurekeningen (SEEA). In deze publicatie worden de NKR voor Nederland gepresenteerd voor de periode 2013 – 2018. Voor de volgende onderdelen van de NKR zijn rekeningen opgesteld: ecosysteemomvang, milieukwaliteit, koolstofbalans, fysieke ecosysteemdiensten, monetaire ecosysteemdiensten en assetwaarden. Dit onderzoek is gefinancieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is in samenwerking met Wageningen University & Research uitgevoerd.