SDG's in Nederland - statusrapport 2020

omslag van het rapport
Rapport met actuele cijfers voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in Nederland
In Nederland is het CBS verantwoordelijk voor het monitoren van vooruitgang voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in Nederland. Dit rapport richt zich in het bijzonder op de zogenoemde doel-indicatoren en gebruikt twee onderdelen uit de 'Monitor Brede welvaar en SDGs'. Ten eerste de statistische methoden om de richting van veranderingen in Nederland in de tijd en de prestaties van Nederland t.o.v. andere EU-landen met elkaar te kunnen vergelijken. Ten tweede gaat het om het dashboard dat gebruikt wordt om de resultaten te visualiseren.