Auteur: Corine Driessen, Marleen Geerdinck, Lydia Geijtenbeek, Rixt de Jong, Manon van Middelkoop, Albert Pieters, Marieke Rensman en Sjoerd Schenau

Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019

Over deze publicatie

Deze technische toelichting geeft achtergrondinformatie bij een set van 11 tabellen die inzage geven in het energieverbruik en de kosten daarvan in de Nederlandse economie tussen 2010 (deels 2015) en 2019. Gekeken is naar het verbruik in PetaJoules door huishoudens en bedrijven, met een verbijzondering naar type energiedrager. Voorts omvatten de tabellen informatie over uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, en uitgaven door verschillende typen huishoudens. Daarnaast zijn uitsplitsingen gemaakt naar de aard van de kosten, zoals nettarieven, accijnzen en belastingen.

* Voorlopig cijfer.