Auteur: Niels Schoenaker

Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie

Haalbaarheidsstudie webcrawl

Over deze publicatie

In eerder onderzoek heeft CBS een methode ontwikkeld om het economische belang van de circulaire economie in kaart te brengen, waarbij onder ander de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van de circulaire economie in kaart worden gebracht. De toegepaste methode wordt toegelicht in dit rapport. Echter, deze methode dekt niet alle circulaire activiteiten.

Om de nog ontbrekende circulaire activiteiten in kaart te brengen is in deze haalbaarheidsstudie onderzocht of het mogelijk is om aan de hand van een door Royal Haskoning DHV uitgevoerde webcrawl ontbrekende circulaire activiteiten in kaart te brengen. Het rapport laat zien dat de uitgevoerde webcrawl nuttige aanvullende informatie bevat, maar dat er nog een stap te zetten is voordat deze informatie vertaald kan worden naar CE-gerelateerde werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Hiervoor worden aanbevelingen gedaan.

Dit rapport is onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Het werkprogramma is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).