Zoekresultaten

47 resultaten voor keyword:melk
47 resultaten voor keyword:melk

Pagina 2 van 2

Meer dan 1000 geiten op doorsnee geitenbedrijf

In de periode 2000-2009 steeg het aantal geiten met jaarlijks bijna 22 duizend, van 178 duizend in 2000 tot 374 duizend in 2009. Bijna 300 bedrijven hebben zich gespecialiseerd in het houden van...

Artikelen

Vetproductie in Nederland flink toegenomen

In de periode 2000-2008 is de totale productie van margarines, halvarines en spijsvetten in Nederland flink toegenomen. De consumptie van vet nam af.

Artikelen

Melkprijs daalt

In juli 2009 betaalden consumenten voor melk 2,3 procent minder dan een jaar eerder. De producentenprijs bij de zuivelonderneming daalde nog harder en was in juli bijna 10 procent lager dan in juli...

Artikelen
Artikelen

Minder melk

De aanvoer van melk bij de melkfabrieken daalde in mei 2009 licht met 1,6 procent ten opzichte van mei 2008. De aanvoer kwam uit op nagenoeg 967.000 ton. In de periode januari tot en met mei 2009 is...

Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Inflatie schiet omhoog

De Nederlandse inflatie is in juli uitgekomen op 3,2 procent. Dat is 0,6 procentpunt hoger dan in juni. Daarmee komt de inflatie voor het eerst sinds 2002 boven de 3 procent uit.

Artikelen
Artikelen

Inflatie stijgt verder naar 1,9 procent

De inflatie in november 2007 was 1,9 procent. dat is 0,3 procentpunt hoger dan in oktober.

Artikelen
Artikelen

Neerwaarts

eYe, december 2006/januari 2007

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen