Meer melk verwerkt tot kaas

In 2004 is 59 procent van de Nederlandse koemelk verwerkt tot kaas. Dit is 2 procent meer dan tien jaar geleden. Hiermee leunt de Nederlandse zuivelindustrie nog steeds stevig op de kaasproductie. Daarentegen daalt de productie van boter.

Bestemming aangevoerde melk

Bestemming aangevoerde melk

10,5 miljard kg melk

In 2004 is er 10,5 miljard kg melk aangeleverd bij de Nederlandse zuivelfabrieken. Van de Nederlandse koemelk wordt 59 procent verwerkt tot kaas. Een kleiner gedeelte (14 procent) komt als verse melk of als ander vers melkproduct in de winkel en ongeveer eenzelfde deel wordt omgezet in melkpoeder. De overige melk wordt verwerkt tot andere zuivelproducten zoals gecondenseerde melk, boter en room.

670 miljoen kg fabriekskaas

Vorig jaar produceerde Nederland 670 miljoen kilogram fabriekskaas. Net als in 2003 lag in 2004 de productie van fabriekskaas ruim twee procent hoger dan in het jaar daarvoor. Hiermee herstelt zich de kaasproductie na productiedalingen in 2001 en 2002.

Minder boter en melkpoeder

Zuivelfabrieken maken steeds minder roomboter. In 2004 werd 100 miljoen kg roomboter geproduceerd, wat een lagere productie voor het derde jaar op rij betekende. Ten opzichte van 2003 is de boterproductie met 13 procent verminderd.

De productie van melkpoeder is in 2004 een tiende lager dan in het jaar daarvoor en ligt op hetzelfde niveau als 2002. De Nederlandse zuivelindustrie produceerde in de voorgaande zeven jaar gemiddeld 170 miljoen kilogram melkpoeder, met een uitschieter in 2003. In 2004 werd 160 miljoen kilogram melkpoeder gemaakt. Ondanks een hoge productie in de afgelopen jaren is Nederland netto importeur van melkpoeder.

Handel in kaas

Handel in kaas

Kaasexport

De waarde van de kaasexport schommelt de laatste vijf jaar rond de 2 miljard euro. De import van kaas is in deze periode behoorlijk gestegen. Vijf jaar terug werd er voor 353 miljoen euro kaas geïmporteerd. In 2004 was dit 514 miljoen euro. Hiermee steeg de kaasimport met ruim 40 procent.

Folkert van der Werf

Bronnen: StatLine: Melkaanvoer en zuivel