Melkvee en zuivel in de EU

De Europese Unie telde in 1999 ongeveer 84 miljoen runderen. Melkkoeien maakten daarvan een kwart uit.

Ierland, België en Frankrijk hebben vooral runderen voor de vleesproductie. Duitsland en Frankrijk zijn de belangrijkste zuivelproducenten.

De Nederlandse rundveehouderij staat vooral in het teken van de melkproductie. Deze melk wordt gebruikt voor de bereiding van kaas en andere zuivelproducten. Naar verhouding heeft Nederland dan ook het meeste melkvee. Ons land is de vierde melkproducent in de EU.

Samen leverden de vijftien lidstaten van de EU vorig jaar bijna 115 miljard kilo melk. Dat is ruim een vijfde van de wereldproductie aan koemelk. Andere grote melkproducenten in de wereld zijn India en de Verenigde Staten.

Melkproductie in de EU

0527g1.gif (6488 bytes)

Van de koeien in Europa geven de Nederlandse de meest voedselrijke melk. De melk uit Denemarken scoort ook hoog, maar de melk uit de zuidelijke lidstaten bevat veel minder vet en eiwit. Griekse melk heeft de minste ingrediënten. Overigens is het vetgehalte van de Europese melk gedaald. Voor de kaasproductie is namelijk minder vet nodig.

Zes miljoen ton kaas

Jaarlijks wordt in de Europese Unie zes miljoen ton kaas en kwark geproduceerd. Duitsland en Frankrijk samen produceren daarvan ruim de helft. Nederland is met 650 miljoen kg in 1999 de vierde kaasproducent van de EU. In ons land is de fabricage van kaas, na een forse afname in 1998, vorig jaar vrijwel stabiel gebleven. In Spanje neemt de kaasproductie flink toe.

Nederland en Duitsland samen maken tweederde van de gecondenseerde melk in de EU. Dit product wordt overigens slechts in een aantal landen van Europa gemaakt.

Folkert van der Werf

Bronnen: Eurostat en FAO.