Schaalvergroting zuivelindustrie

Aan het eind van de jaren veertig waren er in Nederland nog meer dan 600 zuivelfabrieken. Dat aantal is sindsdien voortdurend afgenomen. Eind 1998 waren er in ons land nog maar 70 vestigingen van zuivelfabrieken, die melk van melkveehouders ontvangen en verwerken.

Vooral in de periode 1975-1980 is er in de zuivelindustrie een enorme schaalvergroting geweest. Veel fabrieken werden toen gesloten. Van elke acht zuivelfabrieken uit 1950 is er eind 1998 nog maar één over. Sommige oudere boeren hebben wel vier keer een sluiting van hun zuivelfabriek meegemaakt.

Zuivelfabrieken, aantal vestigingen per 31 december

Zuivelfabrieken, aantal vestigingen per 31 december
Het aantal particuliere fabrieken was ten tijde van de schaalvergroting al verminderd. Door een niet-aflatende fusiegolf in de zuivelindustrie is namelijk ook het aantal ondernemingen flink afgenomen. Daardoor behoren zeven van de tien zuivelfabrieken in Nederland bij slechts twee ondernemingen.

Al is het aantal zuivelfabrieken sterk afgenomen, toch worden er ook nieuwe geopend. Ook dat kan verband houden met de toenemende specialisatie. In Limmen is een fabriek voor biologische zuivelproducten. Ook in Drachten komt er één. Het is voor het eerst sinds jaren dat er weer een nieuwe vestiging van een zuivelfabriek komt.

Folkert van der Werf

Bron: Productschap Zuivel