Melkprijs daalt

In juli 2009 betaalden consumenten voor melk 2,3 procent minder dan een jaar eerder. De producentenprijs bij de zuivelonderneming daalde nog harder en was in juli bijna 10 procent lager dan in juli 2008. De melkprijs bij de boer daalde met ruim 31 procent echter het sterkst. Wel wordt slechts een klein percentage van de door de boeren geproduceerde melk verkocht als consumptiemelk.

Melkprijs juli 2009 ten opzichte van juli 2008

Melkprijs juli 2009 ten opzichte van juli 2008

Groter verschil ontwikkeling melkprijs begin 2009

De consumentenprijs en de producentenprijs van melk laten in het algemeen dezelfde ontwikkeling zien. Begin 2009 ging de prijs bij zuivelondernemingen echter flink omlaag waardoor er een groter verschil in ontwikkeling ontstond.

Ontwikkeling melkprijs

Ontwikkeling melkprijs

Prijsontwikkeling ten opzichte van 2000

In juli lag de prijs in de supermarkten ruim 40 procent hoger dan in 2000, terwijl de producentenprijs bijna 26 procent hoger lag. De melkprijs bij de boer daalde daarentegen met 28 procent. De verschillen in ontwikkeling hebben mogelijk te maken met extra kosten, zoals loonkosten en transportkosten.

Koen Link en  Cor Pierik

Bronnen: