Melkgeit steeds populairder

De melkgeit is volwassen geworden. Het gaat op de tweehonderd grootste geitenbedrijven al lang niet meer om een hobby. Er lopen gemiddeld ongeveer 300 geiten rond. De hoeveelheid melk die deze bedrijven produceren kan zich goed meten met die van een doorsnee melkkoeienbedrijf.

Het aantal melkgeiten is het laatste jaar opnieuw fors toegenomen. Inmiddels bevolken bijna 70 duizend melkgeiten ons land. In 1985 waren dat er nog slechts 5 duizend. De melkgeit wint aan populariteit doordat ze behoorlijk efficiënt melk kan produceren en doordat de vraag naar zuivelproducten uit geitenmelk groeit. Wellicht heeft dit ook te maken met de toename van allerlei koemelkallergieën, waardoor veel kinderen zijn aangewezen op producten die van geitenmelk zijn gemaakt.

Verreweg de meeste boeren die zijn overgeschakeld op melkgeiten wonen in Brabant en Gelderland. In deze twee provincies bevindt zich ruim 60% van de Nederlandse melkgeiten.

Melkgeiten

Melkgeiten