Vetproductie in Nederland flink toegenomen

In de periode 2000-2008 is de totale productie van margarines, halvarines en spijsvetten in Nederland flink toegenomen. De consumptie van vet nam af.

Export van vetten fors toegenomen

In 2008 werd in Nederland 509 miljoen kilogram margarines, halvarines en spijsvetten geproduceerd. Dit was ruim een kwart meer dan in 2000. Deze toename is toe te schrijven aan de groeiende vraag uit het buitenland. De export is in de periode 2000-2008 met ongeveer twee derde gegroeid. Vooral de vraag uit Duitsland nam sterk toe.

Productie en uitvoer van margarines, halvarine en spijsvetten

Productie en uitvoer van margarines, halvarine  en spijsvetten

Nederland belangrijkste producent

Nederland is in 2008 de grootste producent van margarines, halvarines en spijsvetten binnen de Europese Unie. Ons land nam 16 procent van de totale productie van margarines en spijsvetten voor zijn rekening. Het aandeel van Duitsland en België is respectievelijk 15 en 13 procent.

Minder margarines, meer halvarines geconsumeerd

In de periode 2000-2008 nam de consumptie van margarines met een kwart af. De consumptie van halvarine steeg juist met 10 procent. De vetconsumptie, inclusief oliën, exclusief van nature in producten voorkomende vetten zoals in pinda’s, vlees en melk, daalde in deze periode. Lagere margarineconsumptie en een verschuiving naar producten met een verlaagd vetgehalte spelen hierbij een rol.

In 2008 consumeerde de Nederlander gemiddeld 20,8 kilogram aan vetten en oliën. Dit komt overeen met een dagelijkse portie vet van 57 gram, wat bijna 7 procent minder is dan in 2000.

Binnenlands netto consumptief verbruik op vet-/oliebasis

Binnenlands nettoconsumptief verbruik op vet-/oliebasis

Mathijs Jacobs

Bron: StatLine,