Meer handel in voeding met Afrika

De handel in voeding met Afrika is in 2008 flink toegenomen. De  invoerwaarde steeg in vergelijking met 2007 ruim 19 procent terwijl de uitvoerwaarde met ruim 10 procent toenam. De totale Nederlandse invoer- en uitvoerwaarde van voeding steeg minder sterk, met 14 respectievelijk 10 procent.

Invoerwaarde voeding

2009 voedingimport

Invoer vooral cacao en fruit

Nederland heeft in 2008 voor 26 miljard euro aan voeding ingevoerd. Hiervan kwam 8 procent ofwel 2 miljard euro uit Afrika. Meer dan de helft van deze voedingimport uit Afrika is cacao. Het betreft hier vooral cacaobonen, afkomstig uit Ghana, Ivoorkust, Kameroen en Nigeria. Fruit, met een aandeel van ruim dertig procent, is vooral afkomstig uit Zuid-Afrika. 

Uitvoerwaarde voeding

2009-export-voeding-g2

Uitvoer: Melk, groenten en vis

De totale uitvoer van voeding had in 2008 een waarde van 40 miljard euro. Hiervan gaat ruim 1 miljard euro naar Afrikaanse landen. Ruim de helft van deze export heeft betrekking op melk, groenten en vis. Het aandeel van Afrika in de totale Nederlandse voedingexport ligt al meer dan tien jaar rond de 3 procent.

Wiel Packbier

Bron: StatLine