Meer dan 1000 geiten op doorsnee geitenbedrijf

In de periode 2000-2009 steeg het aantal geiten met jaarlijks bijna 22 duizend, van 178 duizend in 2000 tot 374 duizend in 2009. Bijna 300 bedrijven hebben zich gespecialiseerd in het houden van geiten. Op deze bedrijven verdubbelde het gemiddeld aantal geiten van 500 in 2000 naar ruim duizend in 2009. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2009.

Geiten vooral voor de melk

In 2009 waren er ruim 374 duizend geiten op landbouwbedrijven, 20 duizend meer dan een jaar eerder. Op de bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in geiten werden gemiddeld ruim duizend geiten gehouden en op de andere bedrijven met geiten waren er gemiddeld 20. Bijna 75 procent van alle geiten in de landbouw wordt gehouden voor de melk.

Geitenbedrijven en gemiddeld aantal geiten, 2000-2009*

2009-geiten-g1
 
Veel geiten in Noord-Brabant en Gelderland

In 2009 was 77 procent van alle geiten op landbouwbedrijven gehuisvest in vier provincies. Noord-Brabant is de geitenrijkste provincie met een aandeel van 36 procent. Op de tweede plaats staat Gelderland met bijna 20 procent. Overijssel en Limburg completeren de top vier met een aandeel van 13 respectievelijk 8 procent.  

Geiten per provincie, 2009
2009-geiten-g2 

André Meurink

Bron: StatLine