Inflatie schiet omhoog

  • Tarieven gas en elektriciteit belangrijkste oorzaak
  • Woninghuren in juli 1,9 procent hoger

De Nederlandse inflatie is in juli uitgekomen op 3,2 procent. Dat is 0,6 procentpunt hoger dan in juni. Daarmee komt de inflatie voor het eerst sinds 2002 boven de 3 procent uit. De toename van de inflatie is vrijwel volledig toe te schrijven aan de hogere prijzen voor gas en elektriciteit. Dit blijkt uit de consumentenprijsindex van het CBS.

In juli zijn de tarieven van gas en elektriciteit aangepast. Hierdoor betaalt de consument meer voor energie. De prijs van gas lag 6,9 procent hoger dan in juni. Dit is mede het gevolg van hogere olieprijzen, die met enige vertraging doorwerken in de gasprijs. Elektriciteit werd 3,2 procent duurder.

Bij de jaarlijkse huuraanpassing zijn de woninghuren in juli met gemiddeld 1,9 procent verhoogd. In 2007 bedroeg de gemiddelde huurstijging in juli 1,4 procent. De maximaal toegestane huurverhoging van het overgrote deel van de huurwoningen is 1,6 procent. Voor een klein deel zijn hogere stijgingen mogelijk, waardoor het gemiddelde boven 1,6 procent uitkomt.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in juli uitgekomen op 3,0 procent. Dat is 0,7 procentpunt hoger dan in juni. Volgens een raming van Eurostat bedroeg de inflatie in de eurozone 4,1 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in juni. Het verschil tussen de Nederlandse inflatie en die van de eurozone is een stuk kleiner geworden. Toch hoort Nederland nog steeds tot de landen met de laagste inflatie in de eurozone.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.