Kleine land- en tuinbouwbedrijven

Kleine bedrijven zijn bedrijven tussen de 3 en 24 nge. De gemiddelde economische omvang van deze bedrijven is 10,7 nge (Nederlandse grootte eenheid). De grootste veehouderijbedrijven uit deze groep melken bijvoorbeeld 14 koeien of houden 12 paarden. Een akkerbouwbedrijf met 5,6 hectare pootaardappelen heeft eveneens een economische omvang van 24 nge.
Op bedrijven tot 24 nge is de toegevoegde waarde van de productie maximaal 34 duizend euro onder normale omstandigheden. De gemiddelde toegevoegde waarde van de productie in deze groep kleine boerenbedrijven bedraagt 15 duizend euro.