Minder melk

De aanvoer van melk bij de melkfabrieken daalde in mei 2009 licht met 1,6 procent ten opzichte van mei 2008. De aanvoer kwam uit op nagenoeg 967.000 ton. In de periode januari tot en met mei 2009 is ruim 4,7 miljoen ton melk aangevoerd. Dit is een teruggang van 2,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De productie van melkpoeder, boter en kaas steeg in mei 2009 met respectievelijk 9,4, 6,6 en 0,7 procent ten opzichte van mei vorig jaar. Daarentegen daalde de productie van gecondenseerde melk met 2,7 procent.

Het meest opvallend in 2009 tot nu toe is de afname van productie van gecondenseerde melk. In 2008 een steeg deze productie nog met 4,6 procent ten opzichte van 2007. In de eerste vijf maanden van 2009 daalde deze productie met 7,2 procent. Dat hangt voor een deel samen met minder aanvoer van melk en maar vooral met een gestegen productie van melkpoeder en boter. De gestegen productie van melkpoeder en boter is onder meer het gevolg van de Europese opkoopregeling.

Bron: StatLine